Biblioteca "Onisifor Ghibu", expoziţie virtuală

Ion Luca Caragiale – 165 de ani de la naştere (expoziţie virtuală)

„Puţini sunt scriitorii literaturii româneşti, în afară de Caragiale, care se fi comportat în actul creaţiei cu o atitudine mai lucidă şi mai activă şi la care execuţia operei să se fi însoţit cu atâtea osteneli. Caragiale este un meşter, cel mai de seamă al literaturii româneşti, împreună cu Eminescu, şi acela care chiar sub aparenţele uşurinţei ne lasă să întrevedem legea severă a artei lui.”
Tudor Vianu

Ion Luca Caragiale a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român. S-a născut la 1 februarie 1852, în satul Haimanale, azi Ploieşti. Îşi face studiile la gimnaziu „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti, după care frecventează, în 1868-1870, cursurile Conservatorului de artă dramatică din Bucureşti. În 1870 renunţă la postul de copist la Tribunalul Prahova şi se angajează ca al doilea sufleor şi copist la Teatrul Naţional din Bucureşti. primele sale încercări literare au fost: „Ghimpele”, „Telegraful”, şi „Asmodeu”.

Expoziţie virtuală

1. Caragiale. Ion Luca. Opere. Vol.3: Scrieri despre teatru / Ion Luca Caragiale. – Chişinău: Ed. Ştiinţa, 2015. – 792 p.

an_201511_lg_6Volumul al treilea cuprinde opera dramatica a lui Ion Luca Caragiale, două monoloage, un montaj de text din literatura naţională, intitulat „100 de ani”, precum şi două opere destinate reprezentării scenice, pe care scriitorul le-a semnat în calitate de coautor şi, respectiv, de traducător. La aceasta se adaugă textele – de natură publicistică şi eseistică – în care şi-au găsit expresia meditaţiile omului de teatru Caragiale despre dramaturgie, arta spectacolului, organizarea instituţiilor teatrale ş.a. Un compartiment de note şi comentarii oferă potenţialul cititor date de istorie literară şi informaţii cuprinzătoare privind textele incluse.

 

2. Caragiale. Ion Luca. Opere teatru / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: Ed. Fundaţiei culturale Române, 1997. – 437 p.

24432

Cea de a doua jumătate a veacului trecut înseamnă pentru principatele dunărene, Valahia şi Moldova, o perioadă de maxime succese şi consolidări, treptate, dar sigure, prin care societatea românească ajunge să se schimbe în sensul dorit de cei mai mulţi şi cu profituri generale, de care profit se bucură straturile sociale cele mai diverse. Printr-o fericită conjunctură, ţările din vestul continentului ajung să se intereseze acum mai îndeaproape de soarta unui popor chemat să joace un rol important în cadrul mult dicutatei Chestiuni orientate, aceasta fiind în modul cel mai vădit una a confruntării dintre imperiul rusesc şi cel otoman, sub privirile îngrijorate ale împărăţiei de la Viena, interesantă şi ea într-o politică „de echilibru” din care să tragă unele profituri…

3. Caragiale. Ion Luca. Publicistica şi Corespondenţa / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: Ed. Grai şi suflet – cultura naţională, 1999. – 556 p.

dsc_0511O ANTOLOGIE din opera lui I. L. Caragiale constituie, neîndoios mai mult decât o opţiune; căci marele comediograf a impus conştiinţei culturala-artistice româneşti anumite „monumente” kitereare, astăzi unanim recunoscute – şi bine – cunoscute ca o partitură muzicală celebră – imposibil de evitat, oricare ar fi scopul selecţiei ori gustul editorului. Cu atât mai mult când se are învedere PUBLICISTICA – de la primele manifestări jurnalistice din începuturi: umoristice, critice, politice, şi CORESPONDENŢA – care se prelungeşte până în ultimele zile, în „exilul” berlinez; criteriul obligatoriu estetic trebuie să-i fie adăugate imperative de ordin biografic şi istoric, care însă implică inevitabile caducităţi (de un interes diminuat de vreme), obscurităţi de sens (pentru cititorul de azi) şi chiar absurdităţi ori naivităţi (ale epocii/autorului).

4. Caragiale. Ion Luca. Despre lume, artă şi neamul românesc / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: Ed. Humanitas, 1994. – 130 p.

ion-luca-caragiale-despre-lume-arta-si-neamul-ro-humanitas-1994-l-101657-510x510

„Aşa se recrutează oligarhia care stăpâneşte ţara românească. Nu este o oligarhie măcar statornică, de tradiţie istorică, de bravură, de obligaţiuni morale, de nobilitate ori de merite; este o oligarhie mutabilă, de perpetuă primeneală, accesibilă oricui prin nimereală, prin loterie, prin aventură. […] Asta, în ţara românească, se numeşte, cu tot seriosul, sistemă democratică… Şi oligarhia asta, semicultă sau, în cel mai bun caz, fals-cultă, pe cât de incapabilă de producţie utilă ori de gândire, pe atât de lacomă la câştiguri oi onoruri, îşi arogă puterea întreagă a Statului.“

 

 

5. Caragiale. Ion Luca. Teatru. / Ion Luca Caragiale. – Chişinău. – Ed. Cartier, 2008. – 269 p.

dsc_0513

 

Este la Caragiale un umor inefabil ca şi lirismul eminescian, suprapus observaţiei ori criticei şi până la un punct independent, constând in „caragialism”, adică într-o manieră de a vorbi. teatrul lui e plin de ecouri memorabile ce au asupra spectatorului efectul delirant pe care melodia operei italiene o are asupra publicului. Spectatorul ia faza, vrăjit, din gura actorului şi o continuă singur.

 

 

6. Caragiale, Ion Luca. Fabule, Satire, Parodii / Ion Luca Caragiale. – Timișoara : Ed. Falca, 1972. – 163 p.

fabule-satire-parodii-11

 

Editura FACLA lansează cu acest volum dedicat fabulelor, satirilor şi parodiilor marelui nostru Caragiale colecţia „Satyricon”. Vor fi editate în această colecţie scrieri literare foarte variate ale clasicilor literaturii române şi ale unor scriitori români contemporani.

 

 

 

7. Caragiale, Ion-Luca. II. Teatru / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic, 2000. – 380 p.

dsc_0521

 

„Este Caragiale un scriitor reprezentativ pentru spiritualitatea românească? În măsura în care el a creat o mare operă (şi a creat-o, de acest lucru nu se îndoieşte nimeni), Caragiale are un mare grad de reprezentativitate. O reprezentativitate care trece însă în spaţiul esteticului. Descriind carnavalul unei lumi în trecere şi petrecere (procesul formelor fără fond), el a creat din aceste stări de negativitate ale naturii umane româneşti o categorie întinsă de valori româneşti. Valori estetice, desigur, şi prin aceste valori morale, purificatoare, sublime”. […]
Eugen Simion

8. Caragiale, Ion Luca. Momente /  Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: Ed. Fundaţiei culturale române, 1994. – 294 p.
dsc_0523

Momentele compun o reprezentare a vieții orășenești (bucureștene) cu aspecte de frescă. Momentele răsfrâng alt stadiu de vieţii de oraş decât comediile, cu ritmuri şi forme sensibil schimbate, potrivit modernizării societăţii. Între timpul comediilor şi cel al Momentelor sunt aproape două decenii de evoluţie socială rapidă. Personajele Momentelor, evoluează cel mai adesea pe trasee din inima oraşului, cu puncte de reper care definesc inconfortabil, ca sigilii heraldice, capitala ţării.

 

 

9. Ion Luca Caragiale. Nuvele şi povestiri / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: Ed. Albatros, 1991. – 238 p.

dsc_0516

 

Seria de TEXTE COMENTATE – Lyceum are menirea să contribuie la înţelegerea şi interpretarea operelor fundamentale din tezaurul literaturii române şi universale, oferind modele de analiză literară. Această serie utilizează texte reproduse după ediţii definitive, încorporând fie o singură lucrare, fie o riguroasă selecţie din creaţia aceluiaşi scriitor. Aparatul critic este alcătuit dintr-o amplă analiză a textului ales, note de subsol, cu indicarea pasajelor interesante pentru dezvoltarea conflictului, caracterizări ale personajelor etc., tabele sinoptice, o bibliografie şi un capitol de referinţe critice.

 

10. Ion Luca Caragiale. Calul dracului / Ion Luca Caragiale. – Bucureşti: Ed. Eminescu, 1995. – 121 p.

dsc_0527

 Ocupând un loc aparte în compoziţiile sale, tocmai prin meşteşugul artistic, aproape de perfecţiune, Calul dracului, îmbină realul şi fantasticul, lirismul şi comicul pe fundalul unor personaje mirifice, amintind mai degrabă lumea basmului.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s