expoziţie virtuală

Istoria e o minciună pe care nimeni nu o contestă

De la Marea Baltică la Marea Neagră, 1939-1940. – Chișinău: S.n. – 2019. – 348 p. În septembrie 1935, în cadrul Adunării Societății Națiunilor, demonstrând avantajele sistemului de securitate colectivă asupra tratatelor bilaterale de neagresiune. Maxim Litvinov, Comisarul Poporului al Afacerilor Străine al URSS, spunea: „Nu orice pact de neagresiune are drept scop consolidarea păcii… Citește în continuare Istoria e o minciună pe care nimeni nu o contestă

expoziţie virtuală

Istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent

Eșanu, Andrei. Chișinăul de altădată / Andrei Eșanu. - București: Prut, 2021. – 616p. De la prima mențiune documentară din 17 iulie 1436, Chișinăul a făcut, pe parcursul secolelor, un salt destul de mare în evoluția sa istorică, transformându-se treptat dintr-un sat românesc ca oricare altul din lunca Bâcului într-un oraș destul de important al… Citește în continuare Istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent

Biblioteca "Onisifor Ghibu"

Constantin Mavrocordat – 310 ani de la naștere!

Pe 27 februarie se împlinesc 310 ani de la nașterea lui Constantin Mavrocordat, domn fanariot care a ocupat alternativ atât tronul Moldovei cât și pe cel al Munteniei. Numele lui este evocat și astăzi pentru contribuția și amprenta pozitive în evoluția societății din Moldova și Țara Românească.             Domnii fanarioți erau greci din cartierul Fanar din… Citește în continuare Constantin Mavrocordat – 310 ani de la naștere!

expoziţie virtuală

Gheorghe Platon, istoric român, membru titular al Academiei Române – 95 de ani de la naștere

Platon, Gheorghe. Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context European, evoluție social și politică/ Gheorghe Platon. – București: Ed. Academiei Române, 1995. – 204 p. O reconstituire – fie și secvențială – a istoriei nobilimilor europene în epoca modernă depășește cu mult puterile și chiar capacitatea de rezistență a unei singure persoane. Oricât de… Citește în continuare Gheorghe Platon, istoric român, membru titular al Academiei Române – 95 de ani de la naștere

expoziţie virtuală

Ion Chirtoagă – istoric al neamului nostru

Chirtoagă, Ion. Istoria Românilor. Epoca medievală / Ion Chirtoagă; - Bucureşti: Ed. Cartier istoric, 1999. – 280 p. Lucrarea cuprinde o parte a istorie noastre naţionale de la formarea poporului român (sec. IX) până la constituirea naţiunii române (finele sec. al XVIII-lea). În ea este prezentat succint procesul evoluţiei economice, sociale, politice, culturale şi etnice… Citește în continuare Ion Chirtoagă – istoric al neamului nostru