Biblioteca "Onisifor Ghibu", drepturile omului, Listă bibliografică, Uniunea Europeană

Europa – unitate prin diversitate

Anul acesta Ziua Europei va fi sărbătorită în Republica Moldova, timp de o săptămână. Potrivit organizatorilor, evenimentul programat pentru perioada 12-19 mai le permite moldovenilor să se familiarizeze cu valorile europene şi varietatea culturală a statelor membre UE. 

Uniunea Europeană nu a fost creată într-o zi sau într-un an. Voinţa politică a statelor europene, dorinţa şi ambiţia liderilor europeni de a crea un spaţiu al păcii, libertăţii şi prosperităţii, a adus la crearea Uniunii Europene de azi. Ziua Europei este o sărbătoare comună, care aparţine şi fiecărui cetăţean al acestei ţări, diversitatea culturilor şi împărtăşirea valorilor democratice fiind cheia succesului blocului european. 


Listă bibliografică din colecţiile bibliotecii

Enciclopedia Uniunii Europene / coord. : Lucia Ghica ; pref. : Cristian Preda. – Bucureşti : Meronia, 2005. – 384 p.

Uniunea Europeană a dovedit în cei 50 de ani de existenţă că reprezintă cel mai ambiţios şi durabil proiect de integrare din istoria continentului european. Prin întindere – 4 mil. km2 – şi populaţie – 460 mil. de locuitori, a devenit un actor major al scenei politice şi economice internaţionale. Un factor decisiv de securitate şi stabilitate pentru cele 27 de state, în rândul cărora se află, de la 1 ian. 2007, şi România. Sinteza enciclopedică consacrată Europei Unite disecă structurile instituţionale, cadrul legislativ şi modul de funcţionare a acestui organism, în contextul  istoriei relaţiilor sale cu România.


Gurjewitsch, Aaron J. Individul în Evul Mediu european / Aaron J. Gurjewitsch ; trad. de Hans Neumann. – Iaşi : Polirom, 2004. – 296 p.

Traducere de Hans Neumann Dezvoltarea Europei moderne, în urma unor evenimente cum au fost Reforma şi Contrareforma, Iluminismul, Revoluţia franceză şi ascensiunea capitalismului industrial, este adesea privită ca un triumf al individualismului. Totuşi, etapele exacte ale evoluţiei individului european rămân unul dintre cele mai evazive aspecte ale istoriei regiunii. Pe parcursul vastei şi provocatoarei sale investigaţii, istoricul Aaron J. Gurjewitsch examinează aportul conştiinţei individuale în istoria Europei şi stabileşte impactul său asupra celor mai semnificative evenimente sociale şi politice.


Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului : Culegere selectivă / coord. : Monica Macovei. – Iaşi : Polirom, 2000. – 640 p.

O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru se recunoaşte în celelalte state membre, fără a se recurge la o procedură specială. O hotărâre judecătorească pronunţată într-un stat membru şi executabilă în respectivul stat membru se execută în alt stat membru în cazul în care, la cererea oricăreia dintre părţile interesate, se declară executabilă în acel stat membru. Hotărârile privind drepturile de acces şi hotărârile privind returnarea copilului sunt recunoscute şi executate în celelalte state membre, fără a fi necesară o încuviinţare a executării, cu condiţia să fie însoţite de un certificat.

Kahn, Sylvain. Geopolitica Uniunii Europene / Sylvain Kahn ; trad. de Gabriela Şiclovan. – Ch. : Cartier, 2008. – 176 p.
Uniunea Europeană este, în mod fundamental, o asociaţie politică între state suverane, bazată pe voinţă. Contrar imaginii pe care vrea să o creeze despre ea însăşi, construcţia europeană s-a realizat în condiţii de scandal, ba chiar de discordie. În contextul actual al unei Europe aflate într-o presupusă „dificultate”, este util să destrămăm valul ce ascunde realitatea acestui proces, căci numai o provocare fără mistificări poate fi profitabilă.


Livi Bacci, Massimo. Populaţia în istoria Europei / Massimo Livi Bacci ; trad. de Alina Vamanu. – Iaşi : Polirom, 2003. – 256 p.

Din momentul în care a fost publicată, în 1992, cartea a devenit de referinţă pentru istoria populaţiei lumii. Această descrie, analizează şi explică modelele de evoluţie, dar şi efectele războaielor, migraţiilor,  tehnologiei şi culturii. Autorul caută să evidenţieze legăturile dintre natură, cultură si populaţie, pentru a preveni un viitor colaps al umanităţii.

Mazilu, Dumitru. Diplomaţie europeană: momente memorabile de confruntare şi afirmare a naţiunilor / Dumitru Mazilu. – Bucureşti : Lumina Lex, 2008. – 543 p.
Monografia „Diplomaţie Europeană” este consacrată rolului pe care l-a avut diplomaţia în momente memorabile de confruntare şi afirmare a naţiunilor – Revoluţia Franceză; Epoca Napoleoniană; Congresul de la Viena din 1815; „Sfânta Alianţă”; Unirea Principatelor Române; dobândirea şi recunoaşterea independenţei României. 

Originile şi evoluţia Uniunii Europene / coord. : Desmond Dinan ; trad. de Nadia Casapciuc. – Ch. : Ştiinţa, 2010. – 376 p.
Cartea Originile şi evoluţia Uniunii Europene prezintă studii curente privind istoria şi istoriografia UE. Prima parte a cărţii oferă un cadru cronologic pentru restul cărţii, iar următoarele trei părţi ilustrează evenimente, probleme şi teme prezente în istoria integrării europene.

Potînga, Alexei. Asigurarea drepturilor omului în lume / Alexei Potînga. – Ch. : Epigraf, 2003. – 608 p.
Prezentul studiu oferă informaţii ample privind structura şi acţiunile ONU, ale Consiliului Europei, mecanismele pe care acestea le pun în aplicare pentru a proteja şi promova drepturile omului, atât pe cele civile sau politice, cât şi pe cele economice, sociale sau culturale, drepturi de care noi ar trebui să ne bucurăm în fiecare zi.

Thatham, Allan. Dreptul Uniunii Europene / Allan Thartham, Eugen Osmocescu. – Ch. : Arc, 2003. – 508 p.
Dreptul european acordă drepturi şi impune obligaţii nu doar statelor membre, ci şi cetăţenilor şi întreprinderilor care sunt vizaţi direct de anumite norme. Face parte integrantă din sistemul juridic al statelor membre care răspund, în primul rând, de aplicarea corectă a acestor reglementări. Prin urmare, sunteţi îndreptăţit să vă aşteptaţi ca autorităţile naţionale de pe tot teritoriul Uniunii Europene să aplice corect drepturile care vă revin în calitate de cetăţeni europeni.

Vida, Ioan. Drepturile omului în reglementări internaţionale / Ioan Vida. – Bucureşti : Lumina Lex, 1999. – 695 p.
Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Înscrise în tratatul său fondator, acestea au fost consolidate prin adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale.
Ţările care doresc să adere la UE, precum şi cele care au încheiat acorduri comerciale sau de altă natură cu Uniunea, trebuie să respecte drepturile omului. Printr-un articol se recunosc drepturile fundamentale ale cetăţeanului. Aceste drepturi nu sunt o creaţie proprie a Uniunii Europene, ci apar ca o recunoaştere şi apărare a drepturilor interne respectate în interiorul statelor naţionale.

Voicu, Mălina. Satul românesc pe drumul către Europa / Mălina Voicu, Bogdan Voicu ; pref. de Dumitru Sandu. – Iaşi : Polirom, 2006. – 252 p.
Cercetare ce reuneşte numeroşi contribuitori in cadrul programului-experiment „Satul romanesc, sat european”, lucrarea investighează reprezentările despre Europa ale locuitorilor din mediul rural, dar si atitudinile si comportamentele acestora in raport cu valorile civice consacrate. Structurile sociale ce definesc satele, agricultura şi ocupaţiile oamenilor, navetismul, migraţia circulatorie internaţională, contactul cu oraşul si raportarea la acesta sau consumul media sânt doar câteva subiecte de analiza abordate de către autori. Lucrarea se adresează atât sociologilor, cit si tuturor celor interesaţi de starea actuala a mediului rural romanesc.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s