Asociaţia Istoricilor din Moldova, Invitaţie

154 de ani de la Unirea Principatelor Române

ASOCIAŢIA ISTORICILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
INSTITUTUL DE ISTORIE, STAT ŞI DREPT AL AŞM
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE A USM
ISTITUTUL CULTURAL ROMÂN „MIHAI EMINESCU”, CHIŞINĂU
BIBLIOTECA PUBLICĂ „ONISIFOR GHIBU”
  
Programul manifestărilor
 dedicate împlinirii a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române
Data desfăşurării: 24 ianuarie 2013
9.30. Omagiu Domnitorului Unirii. Depunere de flori la bustul lui Alexandru Ioan Cuza
(Chişinău, sector Botanica, intersecţia bd. Dacia-str. Al. I. Cuza), 11.00.                                        
 Masă rotundă
„Ideea unităţii naţionale româneşti în spaţiul basarabean în epoca modernă
Locul desfăşurării: Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”(str. Nicolae Iorga, nr. 21 „A”)
Expoziţie de carte: Evocarea Marii Uniri a Românilor în monografie, studii şi documente istorice şi în literatura artistică.
 Moderatori:
Alexandru Moşanu, dr. hab. în istorie, prof. univ., membru de onoare al Academiei Române, preşedinte de onoare al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova;
Gheorghe Negru, dr. în istorie, preşedinte interimar, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova;
Ion Negrei, vicepreşedinte, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova.
   I.     Mesaje de salut:
Dr. hab. în istorie Gheorghe Postică, viceministru al Culturii al Republicii Moldova;
Dr. în istorie Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM;
Dr. în istorie Igor Şarov, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie al USM;
Dr. în istorie Petre Guran, directorul  Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău;
Nicolae Dabija, preşedintele Forului Democrat al Românilor din Moldova, membru de onoare al Academiei Române.
II.                Dezbateri:
Andrei Eşanu, academician, AŞM, membru de onoare al Academiei Române;
Demir Dragnev, dr. hab. în istorie, prof. univ., membru-corespondent, AŞM;
Ion Agrigoroaiei, dr. în istorie, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;
Valeriu Matei, poet, membru de onoare al Academiei Române;
Ion Constantin, dr. în istorie, cercetător ştiinţific, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, cercetător ştiinţific asociat, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului – Academia Română;                  
Vladimir Beşleagă, scriitor, Uniunea Scriitorilor din Moldova;
Pavel Parasca, dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
Gheorghe Palade, dr. în istorie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova;
Anatol Petrencu, dr. hab în istorie, prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova;
Nicolae Ciubotaru, dr. în istorie, conf. univ., Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chişinău.
III.             Lansări de cărţi şi reviste:
1. Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2012, 646 p. (Prezintă: scriitor Vladimir Beşleagă, prof. Ileana Venera Piţurescu)
2. Alexandru Moşanu – 80 de ani. Unitatea românească – călăuză principală în activitatea omagiatului, în Destin românesc, Ediţie specială, nr. 5-6, 2012, 200 p. (Prezintă: acad. Andrei Eşanu)
3. Dinu Poştarencu, Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă, Chişinău, 2012, 546 p. (Prezintă: dr. Constantin Ungureanu)
4. Documente privind istoria Moldovei sub ocupaţie militară rusă (1806-1812). Alcătuitori: Alexei Agachi, Ion Varta, Valentin Constantinov, Larisa Svetlicinâi, Tatiana Varta, Chişinău, 2012, 488 p. (Prezintă: dr. Vlad Mischevca)
5. Nicolae Iorga, Discursuri parlamentare,vol. II (1919-1923), Mesagerul, Chişinău, 2012, 900 p. (Prezintă: poet Valeriu Matei)
6. Pactul Ribbentrop-Molotov şi agresiunea sovietică împotriva României. Culegere de documente (1939-1991). Selecţia, traducerea şi îngrijirea textelor,prefaţă şi note de Valeriu Matei, Editura „Libertas”, Ploieşti, 2012, 280 p. (Prezintă: poet Valeriu Matei)
7.România (1945-1989). Enciclopedia regimului comunist. Represiunea, vol. II, F-O, Institutul pentru Studiul Totalitarismului – Academia Română, Bucureşti, 2012. (Prezintă: dr. Ion Constantin)
8. România (1945-1989). Enciclopedia regimului comunist. Instituţii de stat, de partid, obşteşti şi cooperatiste, Institutul pentru Studiul Totalitarismului – Academia Română, Bucureşti, 2012. (Prezintă: dr. Ion Constantin)
9. Revista de Istorie a Moldovei, nr. 2, 3-4, 2012. (Prezintă: dr. Ion Jarcuţchi)
 10. Anuarul Institutului de Istorie al AŞM. 2011, Chişinău, 2012. (Prezintă: membru corespondent AŞM Demir Dragnev)
IV.              Donaţie de cărţi şi reviste participanţilor la manifestare: Destin românesc.Revistă de Istorie şi Cultură, Serie nouă, nr. 1 – 5-6, 2012; Magazin Istoric, ianuarie-decembrie, nr. 1-12, 2012.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s