adosescenţi, Biblioteca "Onisifor Ghibu", JuniorBildungs, orientare profesională, succes în carieră, training

Traininguri formative

B i b l i o t e c a „O n i s i f o r G h i b u”INVITĂJuniorBildungs traininguri formative    Descrierea programuluiIdeea acestui program a venit ca o reacţie la situaţia din învăţământ, de pe piaţa muncii şi la atmosfera deloc pozitivă care domină printre tineri (lipsa unor ocupaţii formative, dificultăţile financiare… Citește în continuare Traininguri formative