expoziţie virtuală

Colecția de scriitori români de la Ed. Prut International

Marian, Eugen. B. Basmele Isteților / Eugen B. Marian. – Chişinău :Ed. Prut Internațional , 2004. – 208 p.

Cred că istețimea autentică se naște dintr-o îngemănare fertilă și aproape spontană dintre intelegență și instinct. De aici rezultă și caracterul gratuit, câteodată, ludic, mai totdeauna, al isprăvilor săvârșite și duse cu strălucire la capăt de către cei “isteți” în toată puterea cuvântului.  Fiindcă este lesne de observat că, depășind zona farsei, a ,,păcălelii”, probele de istețime sunt și irezistibile invitații la joacă, la depășirea imediatului și a prea bine știutului cotidian. Ele izbutesc să ne pună în contact cu fața încă neștiută sau prea puțin cunoscută a realității, fie ea și cea strict înconjurătoare.                                                                     E.B. Marian

Sadovenu, Mihail. Alexandria. Esopia: Cărţi populare / Mihail Sadoveanu. – Chişinău: Ed. Prut International, 2004. – 216 p.

Dintre cărţile populare, Alexandria şi Esopia s-au bucurat de cea mai mare răspândire în lume, fiind difuzate în sute şi mii de ediţii diverse, în literatura celor mai multe popoare, mai cu seamă  europene. Fireşte, fiecare dintre cele două cărţi populare a plecat iniţial de la un prototip, dar acesta nu s-a păstrat niciodată în forma dintâi, ci a suferit diferite schimbări, potrivite cu locul şi epoca în care cartea a pătruns într-o literatură, sau cu condeiul sub care a intrat în redacție. De  aceea, ca multe alte cărţi populare, Alexandria şi Esopia s-au regenerat continuu pe unde au mers, au devenit vii şi au fost receptate de masele de cititori nu ca nişte cărţi venite din afară, ci ca scrieri de veacuri întregi ale pământului local. În felul acesta, au fost simţite ca scrieri naţionale şi s-au integrat patrimoniului literar naţional.                                           I.C. CHIȚIMIA

Sadoveanu Mihail. Viața lui Ștefan cel mare / Mihail Sadoveanu. – Chişinău: Ed. Prut  Internațional, 2004. – 208 p.

Un domnitor care s-a gândit întotdeauna la poporul său și n-a cedat nimănui nici o palmă de pământ românesc – acesta e Ştefan cel Mare, și prezentarea veridică a vieții voievodului ne oblige să vorbim despre nestinsa actualitate a operei în care el apare ca protagonist. Dacă, după cum se întâmplă în cartea de față, veridicitatea scrisului cuprinde și arta cuvântului strămoșesc, inclusiv aceea a folosirii tezaurului folcloric autohton (a se vedea, de exemplu, realitatea lui Mihail Sadoveanu la legenda întemeierii Moldovei, pe care o crede că învechită, dar-totodată-nelipsită de farmec și valoare), povestea Viața lui Ștefan cel Mare trebuie apreciată ca o lucrare a cârei actualitate nu se ofilește cu trecerea timpului.                                                   Sadoveanu M.

Sadoveanu, Mihail. Frații jderi V. 1. Ucenicia lui Ionuț. / Mihail Sadoveanu. – Chişinău: Ed. Prut Internațional, 2006. – 308 p.

Dacă în fiecare din cărțile lui Sadoveanu apare Sadoveanu întreg, faptul se învederează cu atât mai puternic când este vorba de Frații jderi. Fruct al unei îndelungi meditații și elaborări, această grandioasă lucrare am putea spune că alcătuește însuși „rodul pământului” din bogata țărână sadoveniană. Prezentată de autor cu subtitlul ,,istoric”, ea cuprinde, în realitate, cu mult mai mult  decât atât. Frații Jderi este într-adevăr roman istoric, dar totodată și epopee, și cronică, și legendă, și poem folcloric, și rapsodie națională, şi roman realist.                                        E. Papu

Sadoveanu, Mihail. Frații Jderi, V. 2. Izvorul alb / Mihail Sadoveanu. Chişinău: Edit. Prut Internațional, 2006. – 268 p.

Eminescu al prozei, Sadoveanu a dat nume cu umbra în soare, traducând în limba română toate  lucrurile și faptele firii – sufletului lucrurilor și trupul lucrurilor, sufletul faptelor și trupul faptelor. …Și așa cum odinioară ne învață cronicarul că noi de la Râm ne tragem, astăzi putem adăuga: cei care scriem lucrurile și faptele lor de la Eminescu și de la Sadoveanu ne tragem. N. Stănescu

Sadoveanu, Mihail. Frații Jderi, V 3. Oamenii măriei sale / Mihail Sadoveanu. – Chişinău: Ed. Prut Internațional, 2008. – 332 p.

A cuteza să te ocupi de literatură după Cantemir și Neculce, Alecsandri și  Negruzzi, Creangă și Eminescu, Caragiale și Hașdeu, Hogaș și Coșbuc este un semn cert de vocație, dar și de intuire a unei înalte misiuni de înfăptuit într-o viață de om ce ți-e dată. Sadoveanu a avut parte de o viață lungă, pe parcursul căreia a muncit fără preget, durând o opera neegalată până astăzi prin proporții, originalitate și frumusețe; o operă care, uneori, părea a fi trecută în planul doi, dar care, cu anii, și-a dovedit rezistența și strălucirea, descoperindu-ne nebănuite profunzimi și sensuri ce vizează lumea contemporană…                                                                                       V. Beșleagă

Ispirescu, Petre. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. / Petre Ispirescu. – Chişinău: Ed. Prut International, 2006. – 264 p.

O prețuire maximă acordă Eminescu primului basm publicat de Petre Ispirescu: Tinerețe fără  bătrânețe și viață fără de moarte, despre care crede că  imortalizează ,,unul din miturile cele mai semnificative din câte a păstrat poporul nostru ”geniul neîmbătrânit al istoriei noastre,, în sensul permanențelor specifice ale culturii poporului român, pe care le asociază marilor creații  universale. Ispirescu nu numai că încredința tiparului o capodoperă, dar scotea la lumină un unicat, un basm fără pereche și similitudini, atât în folcloristica română, cât și în cea europeană. C. Mohanu- Lovisteanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s