expoziţie virtuală

Demersul criticului Ion Ciocanu: act de conştiinţă civică, morală şi dialog continuu cu deschidere multiplă

Ciocanu, Ion. Nevoia de vase comunicante sau cartea între scriitor și cititor / Ion Ciocanu. – Chişinău: Ed. Phoenix, 2006. –  480 p.

Cartea de critică literară include capitolele: Scriitorii clasici; Scriitorii contemporani. Probleme teoretice ale procesului literar postbelic; Cărți despre istoria neamului și a limbii noastre; miniaturi critice; critici și teoreticieni literari.

Ciocanu, Ion. Efortul salvator: Articole și eseuri de socioligvistică și de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chişinău: Ed. Phoenix, 2006. – 380 p.

Problema, care o spune autorul postfeței la cartea de față – este revigorarea limbii române, unde vine să contribuie – teoretic şi practic – la asamblarea climatului lingvistic.

…LIMBA, alegerea și cursivitatea expresiunii în exprimarea vorbită sau scrisă e un element esențial, ba chiar un criteriu al culturii…                                                                 Mihai Eminescu

Ciocanu, Ion. Fagurele și noi: Tablete de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chişinău: Ed. Pontos, 2013. – 152 p.

,,Văd poeții ce-au scris o limbă ca un fagure de miere…” se destăinuia Mihail Eminescu în poemul Epigonii. Că geniul poetic al românilor i-a supraapreciat pe ,,Cichindeal gură de aur”, pe ,,Mumulean glas de durere” și pe alți predecesori. Intenția a fost să le insufle contemporanilor credință în trăinicia, frumusețea și chiar strălucirea limbii pe care o mânuiseră scriitorii. Ion Ciocanu

Ciocanu, Ion. Dincolo de literă: Incursiuni critice în procesul literar contemporan / Ion Ciocanu. – Timișoara: Ed. Augusta, 2002. – 257 p.

În volumul său autorul a inclus o infimă parte a analizelor întreprinse pe parcursul anilor 1991–2001, prin care își confirmă harul de salahor în domeniu, solicitat de procesul literar curent, sunt incluse viziunile în ansamblu asupra creației lui V. Vasilache, A. Busuioc, V. Levițchi, V. Beșleagă, N. Dabija, D. Matcovschi. Cartea se constituie, în principal din recenzii.

Ciocanu, Ion. Salahorind…: Articole, cronici, portrete și medalioane literare. Eseuri răzlețe / Ion Ciocanu. – Chişinău: Ed. Phoenix, 2008. – 283 p.

Cartea cuprinde articole și cronici critico-literare și eseuri pe teme de lingvistică, istorie, muzică, referințe tangenţiale la arta cinematografică, articole referitoare la creația câtorva scriitori notorii contemporani. Savantul în articolele sale acceptă benevol ipostaza de verigă intermediară între producătorul de valori spirituale şi destinatarul acestora, fără a se sfii de cronica de întâmpinare, ignorată în ultimul timp. Prin această notă distinctă volumul autorului se dovedește a fi remarcabil.

Ciocanu, Ion. Cărțile din noi: Articole, studii, cronici literare / Ion Ciocanu. – Chişinău: Ed. Pontos, 2011 – 312 p.

Cartea prezintă un interes principal despre activitatea unor personalități ca a lui A. Cristea, autor al muzicii pentru textul “Limba noastră” de Alexei Mateevici, a lui D. Ciugureanu, V. Beșleagă, A. Busuioc, N. Esinencu, D. Matcovschi, P. Cărare, E. Tarlapan și ale altor scriitori. Prezenta culegere de articole, studii și cronici literare devine o carte apropiată sufletului fiecăruia. Cartea este pusă în atenția publicului numeros prin reflecții asupra unor texte pe care le-a trecut prin simțirea și înțelegerea noastră, sunt niște cărări considerate scoase din ființa noastră spirituală, orientate spre nevoile spirituale de azi ale  culturii noastre.

Ciocanu, Ion. Literatura română contemporană din Republica Moldova: Articole de prezentare generală a procesului literar și portrete de creație / Ion Ciocanu. – Chişinău: Ed. Litera, 1998. – 440  p.

La baza cărții au fost puse articole de prezentare generală a procesului literar și portretele de creație ale scriitorilor incluși în programele de învățămănt pentru școli și licee din Republica Moldova, publicate inițial în revista chișinăuiană ,,Limba română”, 1997, nr. 5, ediție specială. Ion Ciocanu dezaprobă podoabele: este sobru și cumpătat în expresie, nedădându-se divagațiilor eseistice, dezgustător de rafinate. A lansat formule critice sugestive referitoare la ,,eleptismul” lui Nicolae Esinencu, la ,,reluarea” motivelor în lirica lui Grigore Vieru, la ,,conștiința de sine a poeziei contemporane”, la ,,argumentul de rigoare” în investigația critică. Este indiscutabil, o conștiință critică lucidă, capabilă de a delimita esențialul și de a refuza accidentalul și valoarea falsă…                                     M.Cimpoi

Ciocanu, Ion. Literatura Romănă: Studii și materiale pentru învățamăntul preuniversitar / Ion Ciocanu. – Chişinău: Ed. Prometeu, 2003. – 512 p.

Cartea Literatura română a fost scrisă în considerație cu prevederile Curriculumurilor la această disciplină pentru clasele V-IX și X-XII de liceu, oferă elevilor, liceenilor, studenților, profesorilor o expunere sistematică analitico-sintetică – adaptată la cerințele școlii preuniversitare – a creației cronicarilor a scriitorilor clasici și a celor contemporani și constituie un sprijin solid pentru examenele de bacalaureat și cele de admitere la instituțiile de învățămănt superior. În carte sunt incluse preliminarii teoretice, începuturile literaturii române. Perioada premodernă, literatura patruzecioptistă, literatura română între romantism și realism, perioada literară a marilor clasici români, literatura română la sfârșitul secolului XIX-lea și la începutul secolului XX, literatura română interbelică, literatura română interbelică din Basarabia, literatura română contemporană și metaliteratura în sprijinul educării aptitudinilor exegetice.

Ciocanu, Ion. Reflecții și atitudini: Articole, eseuri, dialoguri / Ion Ciocanu. – Chişinău: Ed. HYPERION, 1992. – 340 p.

Trăim un timp complicat. Chiar tulbure. Dar avem și un ideal: să fie bine pe această palmă de pământ, să ne simțim oameni, să ne cunoaștem istoria, să revenim la literatura noastră națională  autentică, să ne vorbim frumos limba strămoșească. Ne-am format (și formulat) acest ideal în procesul trezirii conștiinței noastre de neam, proces inițiat de scriitori. Ion Ciocanu, unul dintre însuflețitorii mișcării spre idealul nominalizat, ne îndeamnă să ne încadrăm și noi, cititorii, în rezolvarea problemelor de neamânat ale vieții neamului nostru. Tema principală a cărții este integrarea literaturii din Republica Moldova în cultura întregului neam românesc. În forma sa inițială manuscrisul cărții de față purta titlul – Partea de contribuție, și se avea intenția de a sugera că fiecare își aduce contribuția la rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm, indiferent de sectorul de activitate.

Ciocanu, Ion. Rămurea de iasomie: Memorii și meditații despre jurnalista și traducătoarea Raisa Ciocanu și despre familia ei / Ion Ciocanu. – Chişinău: Pontos, 2013. – 372 p.

Cartea de față este o evocare a activității jurnalistei și traducătoarei Raisei Ciocanu, soția scriitorului și cercetătorului literar Ion Ciocanu. Sunt puse în atenția cititorului câteva articole publicate de Raisa Ciocanu în presa timpului, sunt analizate succint traducerile protagonistei. Autorul evocă concret și convingător ecourile unei recenzii elogioase la romanul “Povara bunătății noastre” de la Ion Druță, publicată de Ion Ciocanu. În noile condiții cartea se bucură de încurajare și susținere din partea multor profesori, colegi și discipoli. Prezintă interes reflecțiile  protagoniștilor.

Ciocanu, Ion. Alte poeme de dragoste / Ion Ciocanu. – București: Ed. Glasul, 1995. – 76 p.

Versurile lui Ion Ciocanu sunt scrise de un mare îndrăgostit, de un om capabil de sentimente puternice. Poezia sa are drept pilon un erou liric de tip românesc. Eroul liric denotă un suflet generos, care-i vorbește iubitei doar în termeni elogioși, iar în forul lui interior îi înalță un tron de zeiţă, ”care seamăn nu are”. Eroul liric al poeziei lui Ion Ciocanu este simpatic prin fidelitatea manifestată față de ființa iubită. În mesajele sale folosește apelative gingașe, excitante, care cuprind o întreagă gamă de senzații între ambii poli. Într-o epocă în care emanciparea  vulgarizată de ignoranță a discreditat chipul femeii, mai ales al femeii-iubite, Ion Ciocanu o reabilitează, purificând-o cu verbul său așezat, cu adorația sa constantă, cu gingășia bărbătească ce transpare din fiece vers.                      Lilia Mihăileanu

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s