Biblioteca "Onisifor Ghibu"

Colecţia MOŞTENIRE de la ed. Ştiinţa

Caragiale, Ion Luca. Opere Vol. I / Ion Luca Caragiale; – Chişinău: Ştiinţa, 2015. – 624 p.

Volumul întâi al ediţiei de faţăcuprinde proza literară apărută în volumele publicate de Ion Luca Caragiale în timpul vieţii, luându-se ca bază ultima tipărire în volum şi respectându-se ordonarea textelor stabilită de către scriitor. Textele sunt însoţite de un compartiment de Note şi comentarii în care sunt înregistrate  toate apariţiile cunoscute ale nuvelelor, schiţelor şi ale altor proze în volume, se urmăreşte geneza acestor texte şi receptarea critică, mai ales din partea criticilor din epocă, fără a neglija comentatorii importanţi din postumitate.

Cantemir, Dimitrie. Istoria Ieroglifică/ Dimitrie Cantemir; – Chişinău: Ştiinţa, 2016. – 400 p.

Ediţia cuprinde cea mai importantă operă literară a lui Cantemir, romanul alegoric cu elemente autobiografice Istoria ieroglifică, scris în limba română la Constantinopol, între 1703 şi 1705. Lucrarea reprezintă un moment de cotitură în istoria literaturii române prin faptul că înnoieşte stilul narativ, oferă un nou model de discurs şi iniţiază trecerea de la proză  cronicărească nonfictivă la proza artistică alegoriei. Textul romanului e însoţit de o cronologie a vieţii şi operei lui Dimitrie Cantemir, de un studiu introductiv care este, în intenţie, o întroducere în înţelegerea discursului romanului dificil.

Bălcescu, Nicolae. Opere. Vol. 1 : Scrieri istorice, politice și economice / Nicolae Bălcescu; – Chişinău: Ştiinţa, 2018. – 380 p.

Volumul 1 al ediţiei de Opere ale lui N. Bălcescu cuprinde o serie de studii şi articole istorice, politice şi economice, orânduite în ordinea cronologică a elaborării lor, cele mai multe dintre ele fiind tipărite o singură dată în timpul vieţii autorului: Puterea armată şi arta militară de la întemeierea principatului Valahiei şi până acum, Cuvântul preliminariu despre  izvoarele istoriei românilor, Românii şi fanarioţii, Ioan Tăutul, mare logofăt al Moldaviei, Logofătul Miron Costin, Istoricul Moldaviei, Reforma soţială la români, Manualul bunului român ş.a. Volumul mai conţine un studiu introductiv privitor la opera şi personalitatea scriitorului, un tabel cronologic al vieţii sale zbuciumate şi o secţiune succintă de note şi comentarii la textele incluse.

Bălcescu, Nicolae. Opere. Vol. 2 : Românii supt Mihai-Voievod Viteazul / Nicolae Bălcescu; – Chişinău: Ştiinţa, 2018. – 404 p.

Volumul 2 al ediţiei cuprinde monografia Românii supt Mihai-Voievod Viteazul, operă de căpetenie a lui Nicolae Bălcescu, lucrare de o documentare excepţională şi de o probitate ştiinţifică exemplare, remarcabilă şi prin compoziţia ei, caracterul naraţiunii şi muzicalitatea frazei. Textul e însoţit de notele şi comentariile necesare, ce fixează contextul în care a apărut lucrarea, locul şi data publicării acesteia. Un glosar al întregii ediţii şi o secţiune de iconografie încheie volumul, completând simţitor informaţia despre viaţa şi opera scriitorului.

Cantemir, Dimitrie. Opere: Divanul / Dimitrie Cantemir; – Chişinău: Ştiinţa, 2018. – 516 p.

Ediţia de faţă include una dintre cele trei mari opere a lui Dimitrie Cantemir scrise în limba română, singura lucrare imprimată şi apărută în timpul vieţii, şa Iaşi, în anul 1698. Divanul sau gâlceava Înţelepciunii cu Lumea. Sau giudeţul Sufletului cu Trupul. Divanul … este o lucrare de filisofie şi etică, elaborată în spiritul tradiţiei europene a cărţilor care abordează disputa dintre trup şi suflet, pasiune şi raţiune. Ediţia este însoţită de un amplu introductiv, comentarii la text, glosar, indice şi iconografice. Volumul reproduce ediţia academică, tipărită în 1974. La Addena am adăugat traducerea în română întocmită de Virgil Cândea după versiunea greacă a Divanului…

Donici, Alecu. Opere: Fabule. Poezii. Traduceri / Alecu Donici; – Chişinău: Ştiinţa, 2019. – 372 p.

Scrierile lui Alecu Donici sunt distribuite în ediţia de faţă în două compartimente distincte: Operele originale (fabule, şi poezii publicate în timpul vieţii în volume şi periodice ale timpului, câteva postume) şi Traduceri (la traduceri cunoscute deja cititorului se mai adaugă patru texte care se publică pentru prima oară). Ediţia este însoţită de un studiu introductiv, Alecu Donici, azi, de un tabel cronologic şi se încheie cu o secţiune de note şi comentarii, în care sunt reproduse o serie de însemnări cu o secţiune de note şi comentarii, în care sunt reproduse o serie de însemnări bibliografice cu referinţă la textele incluse în volum şi izvoarele de unde s-au reprodus, şi una de iconografice care completează informaţia despre scriitor şi opera sa.

Robot, Alexandru. Scrieri: poezie, proză, publicistică / Alexandru Robot; – Chişinău: Ştiinţa, 2018. – 448 p.

Ediţia de faţă cuprinde o parte reprezentativă din moştenirea literară pe care ne-a lăsat-o Alexandru Robot. Scrierile sale au fost orânduite în trei secţiuni care reflectă preocupările creatoare ale scriitorului: Poezie (publicată în volume în timpul vieţii, cea din manuscrisele inedite şi cea identificată în periodicile timpului), Proză (romanul Music-hall, publicat pentru prima oară în revista Viaţa Româneascu, 1968), Publicistică şi Eseu (textele reunite în volumele de scrieri apărute la Chişinău [în anii 1968 şi 2003] şi Bucureşti [1985]). Textele volumului sunt însoţite de un studiu introductiv asupra operei poetului, o cronologie a vieţii, o serie de note şi comentarii la texte şi o secţiune de iconografie.

Ciurunga, Andrei. Scrieri: poezie, memoralistică / Andrei Ciurunga; – Chişinău: Ştiinţa, 2018. – 564 p.

Poetul Andrei Ciurunga (1918–2004), basarabean de origine, este considerat drept un „remarcabil poet al rezistenței anticomuniste”, cultivând ceremonialul suferinței, cel al iubirii de oameni și al dragostei de baștină și de patrie. El a îndurat calvarul temnițelor comuniste incepând cu noiembrie 1945, când a fost condamnat pentru prima oară, după care au urmat încă două sentințe, ultima din 1958 – la optsprezece ani de detenție. În pofida adversităților destinului, poetul a rămas fidel vocației sale scriitoricești, rezistând spiritual în fața tuturor vicisitudinilor vieții. Ediția oferă o imagine cvasicompletă a activităţi literare a poetului, ilustrând cele două secţiuni distincte ale creației sale originale: poezia și memorialistica. Secţiunea „Poezie” include texte din volumele tipărite de poet începând cu debutul din 1936 și până la sfârșitul vieţii sale, fiind urmată de „memoriile optimiste” din volumul cu acelaşi nume (București, 1992) şi o serie de texte nepublicate în volum, reunite sub genericul Basarabia de odinioară. Textele sunt precedate de un studiu introductiv asupra creaţiei poetului și o cronologie a vieţii lui dramatice. Volumul se încheie cu o secţiune de note, comentarii și referinţe la textele incluse și alta de iconografie.

Bolintineanu, Dimitrie. Scrieri. Vol 1 : Poezie/ Dimitrie Bolintineanu; – Chişinău: Ştiinţa, 2019. – 420 p.

Dimitrie Bolintineanu este, alături de Vasile Alecsandri, unul dintre cei mai importanți poeți și prozatori ai epocii pașoptiste. Moștenirea sa poetică este vastă și variată, incluzând elegii, cântece, balade/legende istorice. Primul volum din ediţia de „Scrieri” în două volume cuprinde opera poetică a lui Dimitrie Bolintineanu publicată în volume până în anul 1865, an în care se tipărește, sub directa sa supraveghere, ediția „Poezii de D. Bolintineanu atât cunoscute cât și inedite”, considerată, pe drept cuvânt, cea mai reprezentativă antologie de autor. Volumul include, de asemenea, un studiu care introduce cititorul în universul operei scriitorului, un tabel cronologic cu cele mai relevante date şi evenimente din viaţa şi opera lui, precum şi o serie de note şi comentarii la textele literare.

Bolintineanu, Dimitrie. Scrieri. Vol 2 : Proză. Însemnări/ Dimitrie Bolintineanu; – Chişinău: Ştiinţa, 2019. – 304 p.

Volumul al doilea din ediţia de „Scrieri” cuprinde două romane ale scriitorului, Manoil şi Elena, şi una dintre numeroasele sale lucrări consacrate memorialului de călătorie, intitulată Călătorii în Moldova. Dimitrie Bolintineanu are meritul de a se fi numărat printre cei dintâi creatori care au încetăţenit la noi specia epică a romanului, iar însemnările sale de călătorie, impresionante ca volum, sunt şi dintre cele mai interesante câte s-au scris în literatura română a secolului al XIX-lea.Volumul e însoţit de un compartiment de note şi comentarii, în care sunt prezentate principalele date istorico – literare referitoare la scrierile din cuprins, şi se încheie cu o secţiune de iconografie, care completează simţitor informaţia despre scriitor şi opera sa.

.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s