expoziţie virtuală

16 octombrie – ,,Ziua Mondială a Dicţionarului”

Pohilă, Vlad. Mic dicţionar de nume proprii străine / Vlad Plohilă. – Chişinău: ARC, 1998. – 263p.

Prin prezentul Mic dicţionar de nume proprii străine, Vlad Plohilă, apreciat jurnalist, dar şi un bun lingvist practician, ne pune la dispoziţie o lucrare deosebit de necesară pentru etapa şi condiţiile pe care le parcurgem: revenirea noastră la grafia latină şi confruntarea cu scrierea –pronunţarea cuvintelor străine, inclusiv a numelor proprii. Cercul celor ce se confruntă, practic, zilnic, cu acest aspect atît al cunoaşterii, cît şi al culturii generale e deosebit de larg :gazetari şi cadre didactice, reporteri şi oameni de teatru, tineri studioşi şi,  pur şi simplu, toţi cei care, într-o măsură sau alta, doresc să citească şi să scrie pe cît e posibil mai corect texte ce includ nume proprii. Micul dicţionar… nu este elaborat după principii strict ştiinţifice, el avînd un caracter preponderent practic. Se pare că autorul nici nu şi-a propus sarcina, în fond, irealizabilă, de a alcătui un dicţionar exhaustiv şi impecabil sub toate aspectele, ci de a oferi o listă de nume de persoane şi geografice, bine structurată, cu care avem de-a face mai des în munca intelectuală, în practica scrisului şi la lectură. În acest sens, autorul lucrării şi-a atins scopul propus, acordînd cititorului nostru un ajutor real şi eficient pentru depăşirea dificultăţilor la citirea textelor cu elemente onomastice străine, astfel contribuind, în felul său, şi la opera de cultivare a limbii.

                                                                                                                                                      Ion Dron

Hâncu, Dumitru. Dicţionar explicativ şcolar / Dumitru Hâncu. – Chişinău: Ştiinţa, 2004. – 461 p.

Prezentul Dicţionar Explicativ şcolar conţine explicarea a circa 13000 de cuvinte-titlu din fondul de bază al limbii române cu aproximativ 20000 de sensuri. Este destinat şcolilor de cultură generală, liceelor, oferindu-i fiecărui elev un instrument sigur de orientare, spre care să se îndrepte cu încredere ori de cîte ori va dori să cunoască mai temeinic înţelesul unui cuvînt, ori de cîte ori va căuta să se clarifice în privinţa scrierii, pronunţiei sau posibilităţilor de utilizare.              Vasile Bahnaru

Florin, Marcu. Dicţionar uzual de neologisme / Marcu Florin. – Bucureşti: Saeculum, 1996. – 351 p.

Dicţionarul de faţă reprezintă o deosebită importanţă, în primul rând pentru tineretul dornic de a cunoaşte bogăţia terminologiei moderne. El constituie un instrument sigur de orientare, explicând acele cuvinte care aparţin întregii societăţi şi a căror cunoaştere este absolut necesară pentru orice om cultivat. Dicţionarul uzual de faţă nu reprezintă o simplă variantă mecanică, mai abreviată, a ediţiilor anterioare, ci o reelaborare a materialului supus selecţiei şi adaptat după exigenţele lexicografiei actuale. Dintre noutăţi enumerăm: înregistrarea termenilor de cultură generală de ultimă oră şi concentrarea semantică maximă în redactarea fiecărui articol. În general, fiecărui termen inclus în lucrare i se notează accentul corect, i se indică categoria morfologică, i se explică sensul şi i se precizează, când este cazul, domeniul de aparteneţă.

Concilei, Grigore. Dicţionar şcolar-francez-român / Grigore Concilei. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2005. – 240 p.

Dicţionarul de bază conţine aproximativ 7000 articole ce cuprind 10000 sensuri (variante lexico-semantice ), 1060 locuţiuni frazeologice şi 120 proverbe. La stabilirea registrului lexical s-a ţinut cont în primul rând de Dictionnaire fondamental de langue francaise de Georges Gougenheim şi de Larousse de basse. În prezentul dicţionar se atrage o deosebită atenţie claselor de cuvinte gramaticale şi în primul rînd prepoziţiilor, conjuncţiilor şi pronumelor personale. Dicţionarul conţine un număr limitat de termeni ştiinţifici şi tehnici, mai frecvenţi în limbajul uzual. Dicţionarul e adresat elevilor şi tuturor celor care încep a studia limba franceză.

 Cotelnic, Teodor. Dicţionar Român-Rus / Teodor Cotelnic. – Chişinău: Cartier, 2001. – 503 p.

Destinat cititorului de masă, prezentul dicţionar cuprinde circa 39000 de cuvinte – titlu, expresii, locuţiuni şi îmbinări de cuvinte dintre cele mai uzuale. Lucrarea include, de asemenea, termeni de largă circulaţie din diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii, precum şi cele mai frecvente diminutive şi augmentative ale cuvintelor.

 Creţa , Zorela .Dicţionar elementar al limbii române actuale / Zorela Creţa. – Bucureşti: Demiurg , 1995 .- 400 p.

Dicţionarul de faţă este conceput ca o lucrare elementară, în sensul că explicaţiile date cuvintelor se bazează pe ceea ce autorii au considerat că se poate înţelege uşor sau cu un efort pe care dicţionarul încearcă să îl înlăture. Deşi se adresează vorbitorilor obişnuiţi ai limbii române, care au nevoie de explicaţii accesibile pentru cuvintele folosite astăzi în limba română, dicţionarul poate fi luat în considerare şi de specialişti, întrucât consemneză cuvinte şi sensuri neînregistrate în alte dicţionare.

Lăzărescu, Ioan. Dicţionar Român-German / Ioan Lăzărescu. – Bucureşti: Lider, 2003. – 320 p.

Dicţionarul de faţă se adresează unui public foarte larg – elevi, studenţi, precum şi cei care învaţă limba germană fără profesor – atît începătorilor cît şi celor ce se află în stadiul mediu de învăţare a limbii germane. Scopul său este de a facilita înţelegerea textelor şi conversaţiilor uzuale. Au fost incluşi, pe lîngă lexicul de bază, şi anumiţi termeni tehnici şi de specialitate cu frecvenţă mare, ceea ce face din prezenta pereche de dicţionare un instrument de lucru uşor de mînuit şi de specialişti .

Marian, Irimia. Dicţionar Englez-Român / Irimia Marian. – Bucureşti: Cartier, 2002. – 410 p.

Dicţionarul Englez-Român este un dicţionar cu transcrierea fonetică a cuvintelor din limba engleză pentru tineri, la nivel  de începător, dar în aceeaşi măsură util şi celor de nivel mediu. Lucrarea cuprinde circa 13000 de cuvinte – titlu dintre cele mai frecvent întîlnite din vocabularul englez, termeni de largă circulaţie din diverse domenii ale tehnicii moderne, economiei, ştiinţelor.

Herşcovici, Dan. Limba ebraică pentru tine / Dan Herşcovici. – Iaşi: Polirom, 2003. – 309 p.

Manualul constituie un instrument de lucru indispensabil atât turiştilor şi celor care vor să lucreze, cât şi studenţilor dornici să-şi perfecţioneze cunoştinţele, întrucât acoperă domenii dintre cele mai variate. Vocabularul este cel mai utilizat în viaţa de zi cu zi şi cât se poate de universal, evitându-se formele dialectale.

Savin, Emilia. Dicţionar Român-German / Emilia Savin. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982. – 511 p.

Prezenta ediţie a Dicţionarului Român-German se orientează, în limitele spaţiului acordat, spre vocabularul actual şi spre formele vii, vorbite, ale limbii germane. Aceste caracteristici determină, pe de o parte, selectarea fondului lexical, în care au fost incluse numeroase cuvinte cu frecvenţă sporită în limbă în ultima perioadă. Folosirea dicţionarului ca auxiliar pentru găsirea echivalentelor dintr-o limbă în alta solicită din partea cititorilor, pe lângă aprofundarea regulilor gramaticale, morfologice şi sintactice, o bună precizare a nuanţei  de sens convenabile  unui anumit context şi unei anumite intenţii de comunicare.

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s