expoziţie virtuală

Ziua Mondială a Profesorului

Ziua profesorului este destinată a fi ziua specială de apreciere a cadrelor didactice. În unele dintre ele ziua este sărbătorită la sfârșitul săptămânii, în timp ce în altele este celebrată într-o zi lucrătoare. Din anul 1994, UNESCO a stabilit ca Ziua Internațională a Profesorului să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie.

Sava, Simona. Teorie și practică în educația la distanță / Simona Sava; – București: Editura Didactică și Pedagogică, 2003. – 300 p.

În cartea de față pe care o supunem atenției dumneavoastră se încearcă o radiografie a unei modalități de realizare a predării și învățării nu prin contact direct între profesor și elev, ci de la distanță, prin medierea comunicării dintre aceștia cu ajutorul noilor tehnologii de comunicare și informare…

Diaconu, Mihai; Ciobanu, Olga; Jinga, Ioan. Pedagogie / Mihai Diaconu; Olga Ciobanu; Ioan Jinga; – București: ASE, 2004. – 604 p.

Lucrarea pe care o supunem atenției cititorilor interesați de problematica educației formale în unitățile de învățământ a fost realizată de un colectiv de cadre didactice din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al ASE din București, pe baza programei destinate studenților economiști care se pregătesc și pentru o carieră didactică.

Totodată, autorii au avut în vedere și programa de Pedagogie și elemente de psihologie pentru definitivarea în învățământ și obținerea gradului didactic II, fără a epuiza însă toate temele prevăzute de această persoană.

Krajopoulos, Simeon. Părinți și copii / Simeon Krajopoulos; trad.: Constantin Coman. – București: Editura Bizantină, 2005. – 240 p.

Educația copiilor este un capitol extrem de important din viața celor mai mulți dintre noi, adesea, pe cât de important pe atât de ignorat. Părinții vor afla că educația copiilor lor începe cu propria lor educație. Prin urmare, cartea privește în egală măsură educația părinților și educația copiilor.

Cartea este, așadar, folositoare nu numai pentru părinți și copii, ci pentru noi toți. Dacă în categoria părinților nu intrăm în mod obligatoriu toți, în cea a copiilor suntem cuprinși cu toții.

Negreț-Dobridor, Ion; Pânișoară, Ion-Ovidiu. Știința învățării / Ion, Negreț-Dobridor; Ion-Ovidiu Pânișoară. – Iași:Polirom, 2005. – 256 p.

Un demers ambițios ce oferă cititorului libertatea de a înțelege și regândi aria de semnificație a noțiunii de învățare eficientă. Ca manual practic și, în egală măsură, tratat științific, volumul expune o parte dintre teoriile fundamentale formulate de reprezentanții diferitelor direcții de cercetare, dar și o gamă largă de metode practice, venind astfel în sprijinul celor interesați (de la studenți și cadre didactice până la angajați, angajatori, cercetători și practicieni etc.) în alegerea celor mai adecvate tehnici de învățare.

Bontaș, Ioan. Tratat de pedagogie / Ioan Bontaș. – București: ALL, 2008. – 416 p.

Pedagogia, ca știinșa care studiază teoriile, legile și strategiile educației și instrucției, orientează și sprijină specialiștii deveniți cadre didactice în realizarea elevantă și eficientă a obiectivelor formării personalității și profesionalității tinerelor generații studioase. Avându-se în vedere că învățământul, prin lege, este considerat o prioritate națională, pedagogia își concepe demersul și conținutul în concordanță cu cerințele și exigențele dezvoltării durabile a societății privind pregătirea și perfecționarea resurselor umane.

Nedelcu, Anca. Fundamentele educației interculturale / Anca Nedelcu. – Iași: Polirom, 2008. – 208 p.

Prin cele șase capitole ale sale, lucrarea reprezintă o tratare monografică, teoretic-aplicativă a interculturalismului în educație. Sunt abordate teme specifice domeniului precum culturi în contact, diversitatea culturală, minoritățile, stereotipurile culturale, competența interculturală, curriculum intercultural, pedagogia diversității etc. Volumul se recomandă prin deschiderea sa către practicieni (cadre didactice, pentru care există multiple sugestii concrete, idei practice, analize de conținut etc.), decidenți, responsabili de elaborarea politicilor educaționale specifice (de exemplu, sugestii de construcție curriculară, de dezvoltare a unor programe de pregătire pentru cadrele didactice etc.), teoreticienii domeniului și studenții facultăților de profil.

Pânișoară, Ion-Ovidiu. Profesorul de succes / Ion-Ovidiu Pânișoară. – Iași: Polirom, 2009. – 336 p.

Realitățile la care trebuie să se adapteze școala românească sunt într-o continuă schimbare, avalanșa de situații în care cadrul didactic este pus zi de zi necesitând cunoașterea tuturor aspectelor ce ar putea influența desfășurarea activității instructiv-educative. Cu o perspectivă echilibrată între teorie și practică, lucrarea propune o abordare nouă în aria științelor educației și oferă sfaturi care vin atât în sprijinul debutanților, cât și al profesorilor cu experiență, ajutându-i să înțeleagă mai bine lumea complexă și contradictorii a școlii. Numeroasele exemple și experimente, ce ilustrează în egală măsură principiile pedagogice consacrate și punctele de vedere recente, facilitează aprofundarea temelor discutate.

Sălăvăstru, Dorina. Psihologia Învățării / Dorina Sălăvăstru. – Iași: Polirom, 2009. – 232 p.

De la celebra condiționare clasică a lui Pavlov până la constructivismul interacționist al Școlii de la Geneva sau actualizarea sinelui a lui Maslow, volumul analizează cele mai importante teorii elaborate de-a lungul timpului în legătură cu procesul de învățare. Sunt prezentate de asemenea o serie de aplicații pe marginea teoriilor enunțate: recompensele și pedepsele în mediul școlar, strategii de învățare, formarea gândirii critice la elevi etc. Psihologia învățării se adresează în egală măsură profesorilor și studenților de la facultățile de psihologie sau care urmează cursurile modulului pedagogic.

Neacșu, Ioan. Introducere în psihologia educației și a dezvoltării / Ioan Neacșu. – Iași: Polirom, 2010. – 336 p.

În prezent se înregistrează un interes crescut al specialiștilor în științele educației pentru aplicarea psihologiei în acest domeniu. Volumul prezintă noile orientări ale psihologiei educaționale în ceea ce privește formarea profesorilor, competențele de bază și cele transversale ale studenților, organizarea și aplicarea educațională. Expunerile teoretice sunt ilustrate cu exemple practice, iar sintezele recapitulative prezente în fiecare capitol facilitează însușirea cunoștințelor. Numeroasele informații de ultimă oră sunt utile atât studenților și profesorilor de la facultățile de științe ale educației, cât și specialiștilor în domeniu.

Cucoș, Constantin. Educația: Experiențe, reflecții, soluții / Constantin Cucoș. – Iași: Polirom, 2013. – 320 p.

Rezultatul unor preocupări constante ale autorului, lucrarea propune un discurs despre educație care, fără să neglijeze dimensiunea teoretică, pune accent mai puțin pe concepte și mai mult pe experiența trăită și asumată ca subiect al reflecției pedagogice. Tematica abordată este vastă, mergând de la calitatea și performanța în învățământ, noile provocări și exigențe în educație, dilemele formării în contextul noilor medii culturale și educația religioasă până la rememorarea ca sursă și probă a învățării și călătoria ca experiență de inițiere. Problematica și maniera ei de tratare apropiată de eseu recomandă cartea unui public larg: specialiști în științele educației, cadre didactice din învățământul de toate nivelurile, studenți, părinți și elevi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s