Biblioteca "Onisifor Ghibu"

80 de ani de la începutul celei mai mari conflagrații din istorie

         Al Doilea Război Mondial a fost un război global care a durat din 1939 până în 1945, deși unele conflicte asociate lui au început și mai devreme. El a implicat marea majoritate a țărilor lumii  – inclusiv toate marile puteri – care au format două alianțe militare opuse: Aliații și Axa.

         A fost cel mai întins război din istorie, și a implicat direct mai mult de 100 de milioane de oameni din peste 30 de țări. Cei mai importanți participanți și-au dedicat întreaga capabilitate economică, industrială și științifică efortului de război, într-o stare de „război total”, ștergând distincția între resursele civile și cele militare. Marcat de moartea masivă a civililor, inclusiv de Holocaust (în care au fost uciși aproximativ 11 milioane de oameni) și debombardamentele strategice ale centrelor industriale și demografice(în care au murit aproximativ un milion de oameni, și în cadrul cărora s-au distins bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki), el a dus la între 50 și 85 de milioane de decese, mai mult decât orice alt conflict dinistoria omenirii.

         Cazan, Gheorghe. Marea conflagraţie a secolului XX: Al doilea război mondial / Gheorghe Cazan. – Bucureşti: Editura politică, 1974. – 704 p.

         Istoria celui de-al doilea război mondial ocupă de mai bine de un sfert de veac un loc important în cercetarea istorică şi în publicistica social-politică din întreaga lume. Cu toate că în acest răstimp s-a publicat un număr impresionant de mare de lucrări, interesul pentru istoria marii conflagraţii mondiale nu numai că nu a scăzut, ci este în creştere.
Au apărut istorii oficiale; lucrări de istorie militară; lucrări de istorie diplomatică; cercetări fundamentale în istoria economică, în domeniul ştiinţei, artei şi tehnicii militare; memorii ale oamenilor politici; amintiri ale combatanţilor; studii consacrate mişcărilor sociale, rezistenţei antifasciste şi luptei de partizani, regimului de ocupaţie nazistă; o literatură amplă cu privire la activitatea coloanelor a cincea şi la spionajul hitlerist ş.a.
Lucrările apărute nu au şi nici nu pot avea valoare egală, cum, dealtfel, şi stadiul cercetării istorice asupra acestei teme majore este foarte diferit de la o ţară la alta. Deşi se publică mereu documente politice, militare, diplomatice, sociale etc., atât în mari culegeri, cât şi în revistele de specialitate sau de largă circulaţie, subiectul e departe de a fi epuizat. Principalele arhive din lume continuă să fie închise şi accesul cercetătorilor la materiale documentare de prim ordin nu este încă posibil, ceea ce, fireşte, îşi pune amprenta asupra calităţii lucrărilor ce apar, creând posibilitatea unor interpretări unilaterale.
În contextul general al efortului pentru o cât mai completă oglindire a istoriei celui de-al doilea război mondial şi pentru cât o mai veridică interpretare a ei se înscrie şi lucrarea de faţă, Marea conflagraţie a secolului XX

         Loghin, Leonida. Al doilea război mondial: Acţiuni militare, politice şi diplomatice. Cronologie / Leonida Loghin. – Bucureşti: Editura politică, 1984. – 624 p.

         Cel de-al doilea război mondial constituie cea mai mare încleştare de forţe umane şi materiale a secolului al XX-lea. Prin consecinţele sale pe multiple planuri, el a deschis un larg evantai în sfera cercetărilor istorice, economice, politico-diplomatice, precum şi în alte domenii legate direct sau tangenţial de marea conflagraţie, care a cuprins mai toate continentele şi ţările lumii.
În domeniul preocupărilor cercetării istorice, de altfel destul de vast, cronologiei evenimentelor i s-a acordat o atenţie limitată. Lucrările apărute în diferite ţări, deşi interesante, suferă de o evidentă tendinţă de subiectivism, unele operaţii şi zone geografice operativ-strategice fiind tratate cu un interes sporit faţă de ansamblul războiului şi de efortul depus de unele ţări mai mari sau mai mici la înfrângerea fascismului…

         Launay, Jacques. Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial. Vol. 1: 1939-1942 / Jacques de Launay. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1988. – 418 p.

         Cel de-al doilea război mondial (1939-1945) a durat 2174 zile şi a provocat moartea a 55 de milioane de oameni, înregistrându-se 25 298 de victime pe zi, din care peste 40 milioane de albi; jumătate din populaţia evreiască din Europa anului 1939 a fost exterminată.
Numărul persoanelor civile ucise – 28 de milioane – întrece cu mult pe acela al militarilor, fapt caracteristic războiului total.
Nici una din marile probleme cu care a fost confruntată omenirea din 1939 n-a fost rezolvată, cu excepţia eliminării nazismului german, a fascismului italian şi a militarismului japonez. Cu toate acestea, conflictul a grăbit evoluţia unor fenomene: decolonizarea şi constituirea celor două mari blocuri rivale faţă de restul lumii. Paradoxal, uriaşa migraţiune a 20 de milioane de oameni – cel mai mare exod din istorie – a provocat o reânviere a naţionalismului…

         Stokesbury, James L. Scurtă istorie a celui de-al doilea război mondial / James L. Stokesbury. – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1993. – 371 p.

         Deşi au apărut numeroase cărţi despre cel de-al doilea război mondial, până acum nici una nu a trecut în revistă datele în mod obiectiv şi comprehensiv. Volumele anterioare au fost de obicei scrise dintr-un punct de vedere exclusiv britanic şi american sau au ignorat cauzele şi consecinţele importante ale războiului.
Scurtă istorie a celui de-al doilea război mondial” este în esenţă o istorie militară, dar are ca punct de plecare încheierea păcii la sfârşitul primului război mondial şi ajunge în perioada postbelică(drastic schimbată) a anilor 40. Scrisă cu luciditate, o lectură pasionantă, ea oferă date şi detalii de o acurateţe care pot satisface pe specialiştii în istorie. “ O scurtă istorie a celui de-al doilea război mondial” se adresează în egală măsură cititorului obişnuit, veteranului care a luptat în război, cât şi studentului interesat în înţelegerea lumii politice contemporane.

         Buzatu, Gheorghe. Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial / Gheorghe Buzatu. – Bucureşti: Editura Enciclopedică, Vol. II, 1995. – 478 p.

         Prezentul volum Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, reprezentând cel de-al 30-lea tom al colecţiei Românii în istoria universală, apare după şapte ani de la editarea celui dintâi şi care s-a bucurat de un mare succes. Nu avem în vedere numai aprecierile unor reputaţi istorici români şi străini, ci şi faptul că lucrarea a fost receptată mai mult decât încurajator de către publicul cititor, astfel că tirajul de aproximativ 200 000 de exemplare(?!) s-a epuizat chiar în primele săptămâni după apariţie…
Fără a intra nicidecum în detalii, rezervând şi de această data cititorului posibilitatea documentării într-o multitudine de probleme rămase ori constituind la vremea lor “ secrete” ale ultimului război mondial, precizăm că, în majoritatea copleşitoare a cazurilor, am beneficiat de informaţiile de excepţie ale documentelor inedite, descoperite prin eforturi proprii în arhivele române şi străine(SUA, Marea Britanie, şi cel mai recent, Federaţia Rusă)…

         Beevor, Antony. Berlin: Căderea – 1945 / Antony Beevor; trad.: Diana Elena Puşcaşu, Daniela Truţia. – Bucureşti: RAO International Publishing Company, 2005. – 604 p.

         “Relatează cu detalii sfâşietoare şi cu formidabilul talent literar agonia celui de-al Treilea Reich în faţa atacurilor violente ale Armatei Roşii.”

Boyd Tonkin, Independent
“Această extraordinară lucrare ne face să simţim haosul şi frica de parcă fiecare picătură de sânge ar fi a noastră. Este mai mult decât o abordare umană; este frumos scrisă, bine documentată şi nu se lasă din mână.”

Simon Sebag-Montefiore, Spectator

         “Beevor combină cu deosebit talent derulările strategice şi extraordinarele experienţe individuale. O relatare irezistibilă a unor evenimente atât de teribile încât au încă putere ca, la o jumătate de secol, să ne înfricoşeze şi să ne uimească.”

Adam Sisman, Observer

         “Strălucitoare. Îmbină felul în care un subiect percepe realităţile războiului cu priceperea romancierului pentru simbolistică şi detalii emoţionale. Beevor realizează o imagine înfiorătoare a războiului.”

Orlando Figes, Sunday Times

         “Pentru cei din Europa – sau din alte părţi – care nu au cunoscut ororile războiului, cartea lui Beevor este o fereastră deschisă către acel trecut întunecat.”

Time

         “O măiastră îmbinare între rafinamentul de povestitor şi scrupulozitatea faţă de fapte, un stil care îmbogăţeşte abordarea. Ne aflăm în faţa unui autor la apogeul artei sale.”

Die Welt

         Gruchmann, Lothar. Al doilea război mondial: Strategie şi politică / Lothar Gruchmann. – Bucureşti: RAO, 2011. – 571 p.

         Cel de-al Doilea Război Mondial a constituit cea mai adâncă cezură în istoria secolului XX. Agresiunea Germaniei şi a aliaţilor săi, Italia şi Japonia, a obligat celelalte mari puteri ca, în pofida contradicţiilor de interese, să alcătuiască o “coaliţie nenaturală”. În lucrarea sa de referinţă, Lothar Gruchmann schiţează campaniile militare din Europa, Africa şi Asia, elucidează problema centrală a hegemoniei sau echilibrului, aduce în lumină fundalurile politice şi influenţa acestora asupra evenimentelor militare şi conturează consecinţele pentru ordinea postbelică.

Dumitru, Diana; Caşu, Igor; Cuşco, Andrei;. Al Doilea Război Mondial : memorie şi istorie în Estul şi Vestul Europei / Diana Dumitru; Igor Caşu; Andrei Cuşco. – Chişinău: Cartier istoric, 2012. – 331 p.

         Un aspect tematic major al acestui volum se referă la competiţia pentru memorie şi la dimensiunea simbolică a politicilor memoriei legate de război în Europa postbelică. Tensiunea permanentă între o abordare strict istorică a evenimentelor şi una bazată pe funcţionarea selectivă a memorie există, fără îndoială, mai ales în cazul unor fenomene care afectează auto-reprezentarea şi auto-percepţia unor colectivităţi umane de mari dimensiuni.(…) Memoria este formată nu numai din amintiri articulate sau exprimate făţiş, ci şi din multiple omiteri, tabuuri, cunoaştere tacită sau suprimări conştiente ale unor aspecte traumatice, care rămân însă fundamentale pentru înţelegerea traiectoriei unui individ sau a unei colectivităţi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s