Biblioteca "Onisifor Ghibu", Revistă bibliografică virtuală

Traianus, Călugăr fără schit

Traian Vasilcău (TRAIANUS) a răsărit la 2 aprilie 1969, în satul Viișoara, raionul Edineţ, RSS Moldovenească. Traian Vasilcău este poet, eseist, pamfletar, dramaturg, traducător, libretist, textier. A absolvit Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău în 1993.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi Republica Moldova. Autor a peste 40 de volume cărţi la Chişinău, Iaşi, Alba-Iulia, Arad, Craiova, Timişoara, Bucureşti şi Ottawa. Deține Titlul Onorific „Maestru în Artă”, Laureat al Premiului Naţional pentru Artă şi Cultură pe anul 2016.

Vasilcău, Traian. Inscripții pe Etern: Opere Netăcute: în 9 volume/ Traian Vasilcău. – Chișinău: Ed. Grafema Libris, 2012.  – Vol. 1. – 2012. – 716 p.

,,Operele Netăcute în 9 volume cu subtitlul ,,Inscripții pe Etern” au venit greu, nespus de greu spre inima voastră. Pentru că vin din Iubire. Din prea multa iubire ce mi s-a dat. Iar a iubi, precum scria Lucian Blaga, aceasta vine, tare departe vine… Poate că prin aceste 9 (!) volume vă bate la geamul dinspre Neuitare noul Traianus, Noul Traian Vasilcău…”

Autorul

Vasilcău, Traian. Călugăr fără schit/ Traian Vasilcău. – Chișinău: Ed. Lumina, 2012. – 196 p.

,,Traianus, scrie în principal poezie de inspirație religioasă într-o preafrumoasă limbă română. A publicat până prezent peste patruzeci de volume. Culegerea de versuri Călugăr fără schit este o carte de credință creștină, dar și de poezie, de devoțiune și mântuire prin poezie a unui cuget și suflet pe care să fi întors spatele agitației debusolate și frământărilor sterile ale mileniului III. Majoritatea textelor poartă titlul de psalmi, cea ce amintește de cartea psalmilor veterotestamentari”.

Geo Vasile

Vasilcău, Traian. Sfeșnic în rugăciune/ Traian Vasilcău. – Chișinău: Ed. Notograf Prim, 2012. – 56 p.

,,Poet autentic, poet adevărat, Traianus reușește să comunice prin poezia sa un simțământ al unirii, al contopirii cu Lumea, o stare de metafizică trăire a misterului cosmic, precum cea atât de intens spusă prin versurile: ,,Murmurul universului e-n toate,/ Păzește-te de sine și apoi/ Din tine fugi în grabă, fugi din moarte,/ În domul veșniciilor din noi” (***). O asemenea metafizică unire, adevărată sacră nuntire, integrează neîncetat un ,,nu” sau un ,,da”, fiind o strânsă țesătură de paradoxuri, de pe care cititorul și le asumă în modul cel mai firesc, pe măsură ce înaintează prin poeme devenite o pădure de recreere paradoxale”.

Irina Mavrodin

Vasilcău, Traian. Femeia dansînd/ Traian Vasilcău. – Chișinău: s.n, 2016. – 36 p.

“Traianus surprinde printr-un dar aproape uitat de gramaticile poeziei moderne: darul cântării, bucuria rostirii cuvântului până la desmărginirea lui într-un melos pur…Logosul divin este adevăratul Centru al poeziei sale, acolo unde mintea coboară în inimă. De aici, condiția poemului de logos întrupat…”

Dan Verona

Vasilcău, Traian. Poezii alese/ Traian Vasilcău. – Iași: Ed. PIM, 2017. – 103 p.

,,Ce aduce nou poetul Traian Vasilcău în spațiul creației lirice de azi este nu numai viziunea sa personală asupra relației Om și Divinitate, ci și harul Cuvântului așternut pe hârtie, precum și credința temeinică în rosturile Poetului în viața Cetății. Vremelnicie și eternitate, avânturi către stelele înalte și experiențe ale trecerii prin vremelnica Vale a Plângerii, candoare și asumare de vinovății reale sau imaginare, toate acestea sunt numai câteva din perechile antinomice care jalonează trăirile omului și ale poetului deopotrivă”.

Daniel Dragomirescu

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s