Biblioteca "Onisifor Ghibu", combaterea traficului de ființe umane, expoziţie virtuală, Femeia, oră de informare, recomandări de lectură, sănătatea, trafic de fiinţe umane

Traficul de ființe umane – ,,O nouă formă de sclavie”

,,Traficul de ființe umane reprezintă

o crimă care încalcă drepturile omului”.

Terry Devis, Secretar General al Consiliului Europei

44597591_838015126384742_3958804547954016256_n

Brânză, Sergiu. Infracțiuni contra vieții, sănătății, libertății și demnității persoanei. / Sergiu Brânză. – Chișinău: Ed. USM, 1999. – 234 p.

Infracțiuni sexuale sunt faptele social-periculoase prevăzute de legea penală, săvârșite intenționat, care încalcă în mod grosolan ordinea adoptată în societate în cea ce privește relațiile sexuale, prin intermediul libertății și inviolabilității sexuale a persoanei. Latura obiectivă a infracțiunilor sexuale se exprimă prin acțiune. Aceste acțiuni constau fie în aplicarea violenței sexuale deschise, fie în încălcarea normelor eticii sexuale, fie în îmbinarea acestor două modalități de referință.

44539104_191918875038910_1020513847624073216_n

 

Zaporojan, Igor.  Criminalitatea are chip de femeie / Igor Zaporojan. – Chișinău: Ed. Elan-Poligraf, 2000. – 161 p.

Pe parcursul ultimului secol criminalitatea feminină a atras atenția învățaților din mai multe țări europene, care au cercetat diverse laturi ale conduitei criminale a femeilor. Criminalitatea feminină în epoca contemporană s-a transformat într-un fenomen specific, care din diferite motive obiective și subiective atrage atenția criminologilor, cât și specialiștilor de drept, a politologilor, sociologilor etc. Igor Zaporojan a făcut un pas înainte în dezvoltarea diverselor aspecte ale problemei: de drept penal, criminologie, drept penitenciar.

Eugen Martîncic

sc0010Traficul de ființe umane în scopul exploatării sexuale: Recomandarea nr.R(2000) 11 și Raportul explicativ – Chișinău: Biroul de Informare al Consiliului Europei în RM, 2001. – 60 p.

De la începutul anilor ’90 Consiliul Europei și în mod deosebit Comitetul său Director pentru Egalitatea între femei și bărbați (CDEG) a lansat diverse acțiuni pentru a lupta împotriva traficului de ființe umane în forma sa contemporană. După evocarea contextului în care se înscrie traficul de ființe umane în Europa, recomandarea amintește textele internaționale de referință și recomandă traficul fiind o violare a drepturilor omului.

44649018_1323733054430049_4361465634693840896_n

 

 

Prevenirea violenței în familie și a traficului de ființe umane: Îndrumar pentru desfășurarea treningurilor. – Chișinău: Ed. Pontos, 2002. – 240 p.

Prezenta lucrare a fost concepută ca să devină un îndrumar specific pentru antreprenori, o sursă sigură de ajutor și sfaturi practice. Ea reprezintă bilanțul a doi ani de experiență de desfășurare a exercițiilor (treningurilor) în cadrul proiectului ,,Inițiative obștești în scop de prevenire a violenței în familie și a traficului de ființe umane” al organizației Winrock International. De asemenea, lucrarea oferă un material informativ bogat, variat în chestiunea violenței sexuale împotriva femeilor, precum și experiența internațională internațională în ce privește strategia de soluționare a problemei date.

Mahatma Gandi

44581834_467180253772638_7769820379354234880_nBejan, Octavian. Cum să eviți crimele și criminalii: sfaturi utile / Octavian Bejan, Valeriu Țurcan, Igor Ursan. – Chișinău: Centrul ed. al Acad. „Ştefan cel Mare”, 2002. – 71 p.

Cum să eviți a cădea victimă traficanților de ființe umane:

  • Nu încredințați persoanelor necunoscute, dar și a celor pe care le cunoașteți, indiferent de pretextul invocat de acestea, actele de identitate (buletinul de identitate, pașaportul);
  • Fiți foarte prudenți cu informațiile apărute în presă sau în alte surse referitoare la plecarea în străinătate și angajarea la muncă;
  • Nu fiți încrezuți în sine și în promisiunile celor care vă propun o angajare rapidă și bine plătită în străinătate la muncă, de cele mai dese ori, aceste oferte se dovedesc a fi, în final, doar o simplă momeală;
  • Apelați la serviciile unei firme specializate de angajare la muncă în străinătate;
  • Refuzați și evitați persoanele care vă propun perfectarea gratuită și urgentă a actelor de plecare în străinătate, căci s-ar putea să plătiți, mai târziu cu propria viață.

44447380_162170534726713_8148824799112593408_nContracararea traficului de ființe umane: Suport informațional. – Chișinău, Centrul Internaţionațional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”, 2004. – 2004. – 148 p.

La elaborarea acestei ediții s-a ținut cont de necesitățile informaționale ale grupurilor profesionale preocupate de această problemă, suportul informațional incluzând diverse modalități de abordare și tratând complexitatea problemei traficului de ființe umane, mecanismul traficului, aspecte legislative internaționale și naționale, drepturile persoanelor traficante, unele considerate majore privind necesitatea creării unui mecanism național pentru identificarea , protecția și asistența victimelor.

44518882_1418605761626014_7845341233156194304_n

 

Avram, Mihail. Cercetarea infracțiunilor contra persoanei: (Ghidul ofițerului de urmărire penală) / Mihail Avram, Tudor Popovici, Vasile Cobâșneanu; coord.: Valeriu Zubco. – Chișinău: Ed. Arc, 2004. – 360 p.

Îndrumarul respectiv cuprinde analiza juridico-penală și și calificarea infracțiunilor contra vieții, sănătății, libertății și demnității persoanei, a infracțiunilor privind viața sexuală și a infracțiunilor contra familiei și minorilor; sunt expuse particularitățile urmării penale a infracțiunilor contra persoanei și este expusă tactica și metodica cercetării infracțiunilor contra vieții persoanei și a infracțiunilor privind viața sexuală a ei, care sânt asemănătoare procedeelor de cercetare și a altor infracțiuni contra persoanei.

Gheorghe Boștean

44500749_557544231345069_4872420112734355456_n

The human trafficking assessment tool report: Moldova. –Washington : American Bar Association, 2005. – 151 p.

Moldova este în primul rând o țară de origine pentru victimele traficului de persoane. Inițial, autorii au traficat femei și fete moldovenești în Balcani și în Europa de Vest în scopul exploatării sexuale. Mai recent, totuși, bărbații, femeile și copiii moldoveni sunt din ce în ce mai mult traficați în Turcia, Rusia și Orientul Mijlociu pentru exploatarea sexuală, precum și forța de muncă forțată, cerșirea și, în unele cazuri, forțarea îndepărtării organelor.

 

44507695_711114642589983_5060683759272067072_n

 

 

 

Drepturile victimei traficului de ființe umane: prevederi legale / Centrul de Prevenire a Traficului de Femei. – Chișinău, 2006. – 39 p.

Scopul broșurii este de a aduce la cunoștința victimelor traficului de ființe umane, într-o manieră simplă, drepturile și modalitatea de exercitare a acestora. Importanța broșurii rezidă în acordarea unei educații juridice elementare victimelor și încurajarea acestora de a accesa serviciile de care sânt în drept să beneficieze.

 

 

 

44650324_521818434972889_4939578231419305984_n

Consiliul Europei. Acțiune împotriva traficului de ființe umane. – Chișinău: Biroul de Informare al Consiliului Europei în RM, 2006. – 19 p.

Preocuparea primordială a Consiliului Europei este de a proteja și a asigura drepturile omului și de a le extinde asupra tuturor cetățenilor statelor membre, indiferent de sex, rasă, origine, culoare sau religie. Traficul de ființe umane subminează valorile fundamentale ale Consiliului Europei, astfel încât Consiliul Europei s-a angajat să-l combată.

 

sc0009

 

 

Tu nu ești de vânzare! : Traficul de ființe umane. – Chișinău: Biroul de Informare al Consiliului Europei în RM, 2007. – 44 p.

Traficul de ființe umane este actualmente o problemă pentru Europa. În fiecare an, mii de persoane, în mare parte femei și copii, devin victime ale traficului în scopul exploatării sexuale sau de altă natură, atât din propria țară, cât și din străinătate. Convenția Consiliului Europei cu privire la lupta împotriva traficului de ființe umane din 2005 consideră ,,Traficul de ființe umane constituie o încălcare a drepturilor persoanei umane și un atentat la demnitatea și integritatea ființei umane și că ea poate conduce la o situație de sclavie pentru victime”.

44693920_286550938628942_6418690635162714112_n

 

Traficul de ființe umane și egalitatea genurilor în Moldova: acte normative actualizate: convenții, legi, hotărâri de Guvern. – Chișinău: Ed. Bons Offices, 2008. – 312 p.

Culegerea de Acte Normative actualizate mai conține și Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, noi legi cu privire la egalitatea între genuri, violența în familie și transplantul de organe, Planul Național de Acțiuni actualizat cu privire la egalitatea între genuri și combaterea traficului de persoane, Hotărârea Guvernului cu privire la Centrul Național de Reabilitare, amendamentele la Codul familiei și Regulamentul privind procedura de repatriere.

Judith Hale

44683157_1186885561459227_783682255636660224_n

Vidaicu, Mihaela. Combaterea traficului de ființe umane: (drept material și drept procesual) / Mihaela Vidaicu, Igor Dolea. – Chișinău: Ed. Nova Imprim, 2009. – 187 p.

Acest suport de curs este destinat familiarizării audienților Institutului Național al Justiției cu particularitățile traficului de ființe umane și cu aspectele de drept penal și de drept procesual penal importante pentru investigarea unor astfel de cazuri. Structural, suportul de curs este constituit din două părți, care cuprind o analiză juridico-penală, criminologică și procesual-penală a traficului de ființe umane atât ca infracțiune, cât și ca fenomen social.

Eugenia Fistican

 

Acest material a fost realizat în Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s