Biblioteca "Onisifor Ghibu", Lidia Kulikovski, Revista Bibliografica

Lidia Kulikovski – bibliotecarul cu vocație – 65 de ani de la naștere

Născută la 8 martie 1951 în satul Nicoreni, Drochia, Lidia Kulikovski este unspecialist recunoscut în biblioteconomie, bibliografie, bibliologie, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe pedagogice; un nume de referinţă în managementul biblioteconomic din Republica Moldova.
Lidia Kulikovski este autoarea a peste 350 studii şi cercetări, bibliografii, articole de sinteză, eseuri, etc., inclusiv nouă volume de autor. A îngrijit şi a coordonat numeroase lucrări, la multe fiind şi alcătuitoare, prefaţatoare sau postfaţatoare (peste 150 de volume).
Director-fondator al revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării BiblioPolis, colaborează la numeroase publicaţii de specialitate din Chişinău, Bucureşti, Cluj-Napoca, fiind membră în colegii de redacţie şi / sau consilii ştiinţifice ale revistelor Magazin bibliologic (BN RM), Simposia Professorum (ULIM), Biblioscientia (Bib. Şt. „Andrei Lupan” a AŞM), Biblioteca (BN România), Lector (Focşani), Libraria (Tg. Mureş), Lectura (Cluj), Septentrionalis (Baia Mare) ş.a.
Activitatea prodigioasă a Lidiei Kulikovski este apreciată de forurile de specialitate şi culturale, de instituţii guvernamentale prin acordarea unor prestigioase distincţii şi premii. Lucrător emerit al culturii (1987), medalia Meritul Civic (1996), ordinul Gloria Muncii (2010). În ultimii ani i s-au acordat: Premiul Petre Andrei – pentru cercetare (Universitatea Petre Andrei din Iaşi); Premiul Mare – pentru cercetare (Salonul Internaţional de carte, 2010); Premii ale Salonului Internaţional de carte din Chişinău, organizat de BN RM; Premiul Mare (în repetate rânduri) al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova – pentru monografii şi manuale în domeniu; Premiul Sergiu Grossu al Editurii Museum din Chişinău etc. Este laureată a publicaţiei independente Timpul (2008) consacrând-o ca Omul săptămânii (2009, 2011). Laureată a săptămânalului Uniunii Scriitorilor din Moldova Literatura şi arta, compartimentul eseu (2010).
Revistă bibliografică
Kulikovski, Lidia. Cartea, modul nostru de a dăinui: Contribuții la dezvoltarea domeniului biblioteconomic: interviuri, management, instruire, biblioteci-bibliotecari, asociația, miscelaneu / Lidia Kulikovski. – Chișinău : Tipografia Reclama, 2006. – 268 p.
„Printre cărți mă simt apărată, sigură, pentru că ea, cartea inspiră, emană liniște, pace, lumină. […] Cartea pentru mine este obiect și instrument de lucru, arma cu care mă apăr sau o utilizez în relațiile cu politicienii, factori de decizie, dar și element de mistică, basm. […] Cartea pentru mine este cu adevărat acel „speculum humanae salvationis” (oglinda mântuirii omenești), oglindă în care licărește o speranță de viitor. Un lucru îl pot afirma cu certitudine – cartea nu te trădează, ea doar te poate dezamăgi.”
Lidia Kulikovski

Kulikovski, Lidia. Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor: manual pentru bibliotecari / Lidia Kulikovski. – Chișinău : Epigraf SRL, 2006. – 288 p.
Publicația este primul manual autohton cu acest subiect. Autorul a sistematizat în cartea sa cunoștințele acumulate pe parcursul multor ani de studiu și cercetare a subiectului, experiența proprie privind implementarea multor servicii și programe pentru persoanele dezavantajate, experiența acumulată în procesul de instruire continuă a bibliotecarilor, experiența acumulată în procesul de formare inițială universitară pe tema dată.
Kulikovski, Lidia. Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Istoric. Prezent. Tendințe: studiu monografic / Lidia Kulikovski. – Chișinău : S. n., 2004. – 180 p.
Studiul este consacrat unei probleme de actualitate – serviciile de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate. Autoarea sintetizează teoriile, conceptele și experiențele mondiale și naționale în domeniu; propune, în baza unor experimente ample și semnificative, un sistem de principii, obiective și metodologii pentru serviciile de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate, sugerează idei pentru îmbunătățirea conceptului și sistemului de formare inițială și continuă a bibliotecarilor în Republica Moldova.


Kulikovski, Lidia. Contribuții biblioteconomice  (teoretice și praxiologice) : culegere de articole (2008-2012) / Lidia Kulikovski. – Chișinău : S. n., 2012. – 310 p.
Un volum foarte variat ca structură și conținut:
Capitolul I – Studii, sinteze, comentarii;
Capitolul II – Recenzii, prefețe, postfețe, note de lectură;

Capitolul III – oameni și instituții din lăuntrul și din afara domeniului infodocumentar (eseuri, tablete, portrete bibliografice);

Capitolul IV – Interviuri, atitudini, puncte de vedere, dezbateri.
Kulikovski, Lidia. Biblioteconomie: Studii, cercetări, recenzii, prefete, eseuri, interviuri / Lidia Kulikovski. – Chișinău : Magna-Princeps SRL, 2008. – 256 p.
Manualul ne să completeze cunoştinţele tuturor celor interesaţi de acest domeniu, oferind un suport teoretic şi practic pentru lucrul cu persoanele dezavantajate. Cartea se adresează nu numai bibliotecarilor, managerilor instituţiilor info-documentare, dar şi profesorilor universitari, pedagogilor, educatorilor, tuturor categoriilor de specialişti preocupaţi de realizarea proceselor de instruire, formare, educaţie şi socializare a persoanelor de orice vîrstă şi cu orice fel de deficienţe. Manualul constituie o contribuţie valoroasă la dezvoltarea domeniului biblioteconomic şi educaţional naţional.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s