Biblioteca "Onisifor Ghibu", expoziţie virtuală, Laboratorul de cercetări literare şi bibliografice "Onisifor Ghibu", Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu”

Divanul Laboratorului de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu”

    Expoziţie virtuală

         Toţi cei care au venit la manifestarea Zilele Bibliotecii „Onisifor Ghibu” – 23 de ani de la fondare, (12 – 14 mai 2015), au avut posibilitatea de a face cunoştinţă cu expoziţia cărţilor  realizate în cadrul Laboratorului de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu”
         Ne mândrim cu aceste cărţi, adevărate bijuterii literare, care vorbesc în mod direct de o muncă asiduă, minuţioasă şi nobilă. Ne mândrim cu directorul bibliotecii „Onisifor Ghibu”, cercetătorul şi criticul literar Vitalie Răileanu, pentru că, în primul rând, datorită lui a văzut lumina tiparului această colecţie de 13 volume, care urmează a fi completată.

         Vitalie Răileanu „se îngrijeşte de procesul literar pe orizontală – nu cred să-i fi scăpat vreo carte cât de cât meritorie despre care să nu se fi pronunţat, cu binecunoscuta-i competenţă şi onestitate profesională…”. (Emilian Galaicu-Păun)

Cărţi realizate în cadrul Laboratorului de cercetări literare şi biobibliografie „Onisifor Ghibu”

Notă: Volumele sunt prezentate în ordinea cronologică a apariţiei editoriale


Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare / Concepţie, elaborare, antologare : Vitalie Răileanu ; acad. Mihail Dolgan. – Ch. : Profesional Service SRL, 2011. – 346 p.
„Spectaculoasa revenire a literaturii din primul deceniu al mileniul trei la sine însăşi, într­o profundă meditaţie asupra propriei geneze şi evoluţii, altfel spus, dezvoltarea unei importante funcţii ­ cea autoreflexivă ­ comportă o multitudine de consecinţe în planul cercetării, unde vor fi instituite noi modalităţi de abordare a textului literar.” Vitalie Răileanu
Răileanu, Vitalie. Cerc în labirint : (idei şi tendinţe literare) / Vitalie Răileanu ; concepţie grafică şi design : Dorian Conea ; foto : Nicolae Răileanu. – Ch, : Ed. Magna-Princeps SRL, 2011. – 160 p.
Mai puţin preocupat de edificarea unei scări valorice marca „V.R.”, totodată reticent faţă de clasamente „de gata” ale altora, Vitalie Răileanu se îngrijeşte de procesul literar pe orizontală – nu cred să-i fi scăpat vreo carte cât de cât meritorie despre care să nu se fi pronunţat, cu binecunoscuta-i competenţă şi onestitate profesională. În acest sens, autorii mai puţin aliniaţi de straturile noastre critice şi-au găsit în Vitalie Răileanu nu doar un biograf pe măsură, ci şi un avocat sagace. Aş zice – un avocat al săracilor”. (Emilian Galaicu-Păun)

Anatol Ciocanu şi senectutea teiului / Concepţie, elaborare, antologare : Vitalie Răileanu ; foto : Nicolae Răileanu. – Ch. : Profesional Service SRL, 2012. – 252 p.
„Pentru domnia sa Anatol Ciocanu mai adevărat decât cogito ergo sum este ­ scriu poezie, deci sunt! Poezia nu e şi nu va fi nicicând un gen epuizat. Ea poate să aibă o audienţă mai mare şi mai restrânsă, după gustul epocii. Dar este şi va rămâne o necesitate a omului/ cititorului, pentru că izvorăşte din nevoia permanentă de frumos pe care o resimte spiritul şi sensibilitatea unui popor cu adevărat demn de numele pe care îl poartă.” Vitalie Răileanu
Melopee pentru început de mileniu trei (volum antologic) / Coordonator : Vitalie Răileanu ; Antologatori : Adrian Pâslaru şi Oleg Carp. – Ch. : Ed. Notograf Prim, 2012. – 100 p.
„Apariţia acestei antologii nu ţine de o apologie a poetului, e mai degrabă o încercare de a „răbufni” şi de a reveni la valoarea artistică. „Clubul poeţilor desculţi” creat de scriitorul Oleg Carp şi de criticul literar Vitalie Răileanu, la Biblioteca OnisiforGhibu, este un semn că poezia are nevoie azi de tribune şi tribuni, atmosfera unei biblioteci fiind una prolifică în acest sens”. Maria Pilchin
Academicianul Mihai Cimpoi ­ Savantul timpului prezent (exegeze literare) / Concepţie, elaborare, prefaţă : Vitalie Răileanu. – Ch. : Ed. Viaţa arădească, 2012. – 228 p.
„Mihai Cimpoi are un felul său de a gândi şi de a analiza… un stil propriu, bogat în noţiuni de ordin istorico­literar. Criticul nu se mulţumeşte cu simpla menţionare
a temelor şi problemelor, dar caută să descopere în opere aspecte estetice, să sublinieze calităţile intrinseci ale lor…” Vasile Coroban
Corcinschi, Nina. Arcul voltaic: Textul ca lume (i)mediată / Nina Corcinschi. – Ch. : Ed. Notograf Prim, 2012. – 146 p.
„Fie că e vorba de proză, de poezie ori critică literară, Nina Corcinschi denotă aceeaşi, constantă, pasiune a lecturilor (i)mediate, în care clarificările febrile şi calificările precise şi subtile au darul de a incita şi a convinge. L fel ca Felix Nicolau, autoarea ar fi putut să­şi ia la carte mottoul din „Martereau” de Nathalie Sarraute: „Eu, cel care neîncetat trezesc ceea ce vrea să doarmă, aţâţ, stârnesc, caut, chem…” Andrei Ţurcanu
Dudnic, Petru. Poeme şi epistole în zbucium: (carte postumă) / coord.: Lidia Kulikovski ; antologare şi pref.: Vitalie Răileanu. – Ch. : Ed. Notograf Prim, 2012. – 200 p.
„Şi dacă opera literară a oricărui scriitor este un produs activ al Omului, dacă­l ajută pe acesta să fie înţeles şi peste decenii, ori secole, am găsit de cuviinţă să lecturez cu mare atenţie întreaga creaţie a lui Petru Dudnic, care a fost o parcurgere deloc comodă, o sursă cu riscurile asumate în întregime, pe final oferindu­i cititorului acestui început de mileniu o antologie de Poeme şi epistole în zbucium…” Vitalie Răileanu
Pavel Balmuş sau forţa inepuizabilă a unui intelectual : (exegeze literare completate de o biobibliografie) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; Concepţie şi elaborare: Vitalie Răileanu. – Ch. : Ed. Grafema Libris, 2013. – 225 p.
„Prezenţa istoricului şi cercetătorului literar Pavel Balmuş este discretă, dar productivă, participând la modelarea unui stil al studiilor hasdeulogice, prin impunerea unui nivel de aspiraţie, prin polarizarea în jurul său. Este un intelectual din cei cu tărie intensă şi parţial ascunsă şi rămâne unul dintre cei care valorează coeficientul de valoare al unui timp, iar în galeria hasdeulogilor se pretează printre cei mai prolifici.” Vitalie Răileanu

Răileanu, Vitalie. În dialog cu Omul şi despre Om­ / Vitalie Răileanu. – Chişinău: Ed. Grafema Libris, 2013. – 140 p.
„Cuprinsul acestui volum ilustrează şi reprezintă dialoguri cu mai multe personalităţi notorii din acest spaţiu cultural românesc ­ academicieni, profesori universitari, scriitori ­ şi demonstrează o modalitate potrivită, credem, de a dezbate probleme esenţiale, de a aporta lectorului din acest început de mileniu gândurile oamenilor de creaţie ­ despre procesul de creaţie a oamenilor de cultură sau ştiinţă…”. Vitalie Răileanu
Petru Cărare ­ scriitor nonconformist : (exegeze literare) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; Concepţie şi elaborare: Vitalie Răileanu. – Ch. : Ed. S.n, 2013. – 240 p.
„Elucidarea locului, a valorii şi a semnificaţiei scrierilor lui Petru Cărare în istoria literaturii române din Moldova de Est nu este nicidecum o operaţie uşoară. O deosebită literatură de specialitate este consacrată analizei viziunilor cărăriene; o enumerare aproape exhaustivă a titlurilor volumelor scrise de Petru Cărare, dar şi o analiză minuţioasă, l­a preocupat mai mult timp pe animatorul acestui volum de exegeze, dar şi pe o parte din colaboratorii Laboratorului de cercetări literare şi bibliografie „Onisifor Ghibu””. Vitalie Răileanu
Alexandru Burlacu. Fascinaţia modelelor / Vitalie Răileanu. – Iaşi : Ed. Tipo Moldova, 2014. – 481 p.
„Sunt convins că acest volum de exegeze literare completat cu o biobibliografie selectivă, intitulat Alexandru Burlacu. Fascinaţia modelelor va fi pentru mulţi cititori o frumoasă surpriză. O astfel de carte ar fi trebuit de mult să fie alcătuită. Căci criticul şi istoricul literar Alexandru Burlacu, mereu completat şi de profesorul universitar, îşi are locul lui, bine stabilit, în Istoria literaturii române basarabene” Vitalie Răileanu
Sergiu Pavlicencu. Cartea unui destin / Vitalie Răileanu. – Iaşi : Ed. Tipo Moldova, 2014. – 409 p.
„Acest volum de exegeze, completat de o bună bibliografie, este de natură ­ dincolo de accentele protocolar subiective, inevitabile în asemenea momente ­ să sintetizeze, la rându­i, o imagine veridică asupra Omului de ştiinţă Sergiu Pavlicencu. Rămân strict la ideea că Sergiu Pavlicencu este întemeietorul şcolii naţionale de studii literare comparate, o cale pe care i­a propus­o viaţa de profesor universitar…” Vitalie Răileanu
Reversul ludic al (dia)criticului / Vitalie Răileanu. – Iaşi : Ed. Tipo Moldova, 2014. – 190 p.
„Considerăm că tema dată este novatoare într­o epocă în care ne universalizăm, ne comparăm şi ne promovăm ca naţiune, cultură şi literatură în lume. Astăzi, în plină epocă a democratizării societăţii moderne şi a diversificării canonului artistic şi literar, cercetătorul e mereu nevoit să se adapteze la noile trenduri. Astfel, cartea nu pretinde să epuizeze subiectul, fiind o deschidere de cercetare pentru alte studii.” Vitalie Răileanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s