Anul promovării valorilor europene, Biblioteca "Onisifor Ghibu", colecţiile bibliotecii, expoziţie virtuală, Uniunea Europeană

Anul promovării valorilor europene

Uniunea Europeană – istorie și identitate colectivă

Misiunea UE pentru secolul XXI este multiplă: menținerea și extinderea păcii în statele sale membre; crearea cadrului necesar cooperării practice între țările europene; asigurarea securității cetățenilor europeni; promovarea solidarității economice și sociale; păstrarea identității și diversității europene în condițiile globalizării; popularizarea valorilor europene comune.
Informații diverse și complexe despre cronologia construcției și dezvoltării  Uniunii Europene în plan istoric, politic, economic, social și  cultural se regăsesc din plin în colecțiile Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, în special în colecția „Europa: prezent și viitor”. Volumele sunt prezentate în ordinea alfabetică a autorilor sau a titlurilor de carte. 
 Expoziție virtuală
Bache, Ian. Politica în Uniunea Europeană / Ian Bache, Stepehen George ; trad. : Cristina Duca. – Chișinău : Epigraf, 2009. – 662 p. – (Europa: prezent și viitor).
Lucrarea oferă o introducere accesibilă și cuprinzătoare a tuturor aspectelor Uniunii Europene și ale procesului de integrare europeană. Ea cuprinde toate elementele de bază ale unui studiu complex: repere teoretice, istoric, instituții și politici. Elementele distinctive ale cuprinsului reflectă: O reflectare extinsă și diversă a teoriilor privind UE; o descriere complexă a politicilor UE, precum și informații despre Politica Externă a UE și Securitatea Comună UE.  Foarte util pentru cei care vor studia acest este alcătuirea și includerea în carte a unui glosar de termeni și un tabel cronologic unificat al evenimentelor politice din UE.

Bulmer, Simon. Statele membre ale Uniunii Europene / Simon Bulmer, Christian Lequesne ; trad. de Mihaela Ardeleanu. – Chișinău : Cartier, 2009. – 487 p. – (Europa: prezent și viitor).
Lucrarea prezintă o abordare integrativă a relațiilor dintre statele membre ale UE. Autorii au prezentat o abordarea diferită față de alte studii existente la această temă, care fie adoptă o abordare geografică, fie una tematică, în loc de o abordarea comună. Informația este  reflectată în cuprinsul cărții prin trei părți esențiale: Perspective analitice, Statele membre, Europenizarea. De asemenea este oferit un ghid bibliografic al lucrărilor existente în care este abordată tematica UE.


Buruiană, Ion. Protecția europeană a drepturilor omului / Ion Buruiană. – Chișinău : Prin-Caro, 2013. – 92 p. – Bibliogr. : p. 89-91.
Modelul european de protecție a drepturilor omului este expresia elocventă a civilizației europene. Acesta este caracterizat prin prevalenta valorilor individuale. Tradiția, educația și mentalitatea europenilor sunt profund marcate de aceste valori. Individul este în centrul civilizației europene, iar protecția juridică a omului constituie un principiu politic fundamental.
Lucrarea include trei capitole de bază: Introducere în protecția europeană a drepturilor omului; Regimul juridic al drepturilor și libertăților garantate; Principalele sisteme europene de protecție a drepturilor omului.
Cucerescu, Vasile. Drept instituțional european : Note de curs / Vasile Cucerescu. – Chișinău : Prin-Caro, 2013. – 178 p.
Lucrarea însumează un suport de note pentru cursul de drept instituțional european, în ceea ce privește apariția, evoluția și funcționarea instituțiilor și organismelor europene.  Cartea cuprinde cinci capitole tematice și prezintă cele mai importante contribuții recente asupra organismelor europene de la înființarea lor până în prezent. Fiecare capitol are, la început temele propuse, iar la sfârșit, punctele-cheie, exerciții de evaluare, lectură suplimentară și resurse on-line privitoare la subiectele analizate.
Enciclopedia Uniunii Europene / coord. : Luciana-Alexandra Ghica. – Ed. a 21. – București : Ed. Meronia, 2006. – 435 p.
Dincolo de interesul academic sau politico-administrativ, Uniunea Europeană reprezintă un sistem complex de drepturi și obligații. De la posibilitatea de circula liber pe teritoriul UE , la posibilitatea de a obține finanțări pentru dezvoltarea social-economică a țărilor-membre, proiectul Uniunii Europene nu este doar un experiment istoric, ci și un spațiu identitar din care fac parte mai multe popoare.
Volumul propune o organizarea tematică a informațiilor pentru a oferi un cadru general mai structurat, care să faciliteze aprofundarea cunoștințelor celor interesați de istoria UE. În volum este inclusă o listă cu explicații a celor mai frecvente greșeli legate de UE, precum li o bibliografie cuprinzătoare ce ține cont de cele mai importante contribuții internaționale la dezvoltarea UE.
Fontaine, Pascal. 12 lecții despre Europa / Pascal Fontaine. – Luxembourg, 2010. – 80 p. : il.
Temele elucidate de autor reflectă următoarele subiecte: La ce servește Uniunea Europeană? Cele zece etape istorice; Extinderea UE și relațiile cu vecinii; Cum funcționează UE? Care sunt rolurile UE? Piața unică; Moneda euro; Progres prin cunoaștere; Ce înseamnă a fi cetățean european? O Europă a libertății, securității și justiției; Care este rolul UE pe scena mondială? Care este viitorul Europei?Forma noii Europe / ed. : Ralf Rogowski, Charles Turner ; trad : Dragoș Rusu. – Chișinău : Cartier, 2009. – 220 p. – (Europa: prezent și viitor).
Odată cu intrarea membrilor Europei Centrale și a Europei Estice în UE, a devenit clar faptul că viitorul ei este legat de viitorul identității europene. Acest volum adună ideile oamenilor de știință din domeniul filosofiei, științelor politice, sociologiei, istoriei, legislației și teologiei cu scopul de a se adresa relației schimbătoare dintre constituționalitate, cultură politică, istorie și identitate colectivă. Viitoarea formă a Europei nu va rezulta numai în procesele externe de globalizare, dar și din interacțiunea dintre aceste sfere sociale din cadrul UE.


Grauwe, Paul De. Economia uniunii monetare / Paul De Grauwe ; trad. : Cătălina Gazi. – Ed. a 6-a. – Chișinău : Cartier, 2009. – 312 p. – (Europa: prezent și viitor).
Multe din problemele cu care se confruntă Banca Centrală Europeană sunt de natură practică. În ce mod alege BCE, dintre multiplele obiective,  pe care anume trebuie să le urmărească o bancă centrală? Cum ar trebui să răspundă la evoluțiile diferite ale ciclului economic în UE? Care sunt relațiile dintre politicele monetare și cele bugetare? Este necesară reforma monetară în cazul Pactului de stabilitate și creștere?
Acestea sunt întrebările esențiale la care autorul, Paul De Grauwe, profesor în economie Centrul de Studii Economice Universitatea Leuven, Belgia, a dat răspunsuri.

Green, Alan. Politica agricolă în Europa / Alan Green ; trad. : Nicoleta Toma. – Chișinău : Ed. ARC, 2009. – 274 p. – (Europa: prezent și viitor).
Deși vizează controversele permanente ce țin de viitoarea direcție și împuternicirile UE, această carte pune într-o nouă lumină ceea ce este comun în politica agricolă a Europei. Studiul depășește cadrul structurilor juridice și retorica dezbaterilor populare pentru a analiza ceea ce se petrece cu adevărat într-un proces politic complex, multinivelar și multistadial.
Libertatea de exprimare în Europa : Jurisprudența cu privire la articolul 10 al Convenției europene a Drepturilor Omului / Consiliul Europei, Comisia Europeană. – Chișinău, 2009. – 198 p.
Libertatea de exprimare are un rol esențial într-o societate democratică, stimulând dezvoltarea unei societăți deschise și tolerante în care drepturile omului sunt respectate. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a elaborat jurisprudența sa privind articolul 10 al Convenției europene a Drepturilor Omului, prezentată într-o formă succintă în acest volum. În cuprinsul cărții se regăsesc Hotărârile Curții, urmate de Deciziile și rapoartele Comisiei Curții privitor la diverse aspecte ale respectării dreptului la libera exprimare: Libertatea media; Organizarea radiodifuziunii; Accesul la informație; Discursul comercial; Protecția interesului general; Protecția altor drepturi individuale; Protecția autorității și imparțialității puterii judiciare.


Molle, Willem. Economia integrării europene : Teorie, practică, politici / Willem Mole ; Trad. . Eugenia Papuc. – Chișinău : Epigraf, 2009. – 496 p. – (Europa: prezent și viitor).
Volumul dat este considerat un manual ideal pentru cei care studiază economia Uniunii Europene și un ghid probat pentru cei care au interes pentru acest subiect.  Cartea a fost revizuită, pentru a lua în considerație schimbările, noile informații statistice despre UE, evoluțiile în domeniul politicilor UE. În cuprinsul cărții se regăsesc subiectele: integrarea în proces de desfășurare a noilor state-membre; noile forme de asociere cu țările în curs de aderare din Europa Centrală și de Est; înființarea Uniunii Monetare Europene și performanța ulterioară a monedei euro; evoluția din trecut și cea viitoare a UE.
Originile și evoluția Uniunii Europene / coord. de volum : Desmond Dinan ; trad. : Nadia Casapciuc. – Chișinău : Știința, 2010. – 376 p. – (Europa: prezent și viitor).
Integrarea europeană se află în al șaselea deceniu de existență, iar importanța UE ca obiect de cercetare istorică este în continuă creștere. Această carte reunește o serie de capitole  elaborate special pentru a oferi o analiză coerentă și detaliată a originilor și evoluției Uniunii Europene. Studiile sunt expuse într-o manieră accesibilă. Prima parte oferă un cadru cronologic, iar următoarele trei părți ilustrează evenimente , probleme și teme prezente în istoria integrării europene.

Spațiul libertății, securității și justiției în Europa lărgită / coord. : Karen Henderson ; trad. : Marin Turea. – Chișinău : Știința, 2009. – 134 p. – (Europa: prezent și viitor).
Extinderea UE prin includerea a zece noi state-membre este o realizare istorică importantă. Acest volum combină contribuții din partea specialiștilor atât din noile, cât și din vechile state-membre și examinează felul cum au fost abordate sarcinile, cu o atenție sporită abordată felului cum sunt văzute lucrurile din noile state-membre ale UE din Europa Centrală și Europa de Est.

Weiler, J. H. H. Constituția Europei / J. H. H. Weiler ; trad. : Alina Vasile, Cristina Arion ; ed. îngr. și pref. de Iulia Motoc. – Iași : Polirom, 2009. – 350 p.  – (Științe juridice).
Autorul propune ca subiecte de discuție relația dintre Uniune Europeană, statele membre și indivizi, relațiile de putere instituite între diversele părți, precum și valorile și idealurile UE. Relațiile de putere beneficiază de o atenție specială, dată fiind importanța dobândită în timp de instituțiile europene transnaționale.

Eseurile reunite în această carte oferă o analiză a autorului asupra subiectelor: Transformarea Europei; Democrația europeană și criticii săi: organizare politică și sistem; Autonomia arhitecturii jurisdicționale comunitare; Constituția Pieței Comune: text și context în evoluția liberei circulații a mărfurilor; A fi cetățean european: eros și civilizație; Federalism fără constituționalism: drumul special al Europei.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s