Biblioteca "Onisifor Ghibu", Nicolae Esinencu, Revista Bibliografica

Nicolae Esinencu (13.01.1940) – 75 de ani de la naştere

Nicolae Esinencu  – omul şi scriitorul cu o educaţie nonobidientă

Genul literar în care debutează Nicolae Esinencu a fost poezia. Dar, spre deosebire de alţi poeţi, care încep să scrie proză destul de târziu, când le-o dictează vârsta şi experienţa de viaţă, Esinencu începe să exploreze toate genurile literare deodată: poezie, proză, dramaturgie, roman, nuvelă, scenariu de film… Importantă este viziunea sa în proză. O proză realistă, dură, care înseamnă un succes real în nuvelistica noastră actuală.
(Ion C. Ciobanu)

Revistă bibliografică virtuală
NOTĂ: Volumele sunt prezentate în ordine direct cronologică a anului de apariţie.

STUDII LITERARE DESPRE NICOLAE ESINENCU
Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia 1812-2006 / coord. : Valeriu Nazar. – Chişinău : Ed. Prut Internaţional, 2007. – 504 p.
Nicolae Esinencu – poet, prozator, dramaturg, scenarist. Debutează editorial cu placheta de versuri Antene (1968), urmată de cărţile de poezie Sens (1969), Dealuri (1974), Copilul teribil (1979), Stai să-ţi mai spun (1983), Cuvinte de chemat fetele (1986) ş.a., precum şi de volumele de proză: Sacla (1968), Portocala (1970), Toi (1972), Era vremea să iubim (1977) ş.a., care dezvăluie cititorului un scriitor talentat. Semnează piesele: Grand prix, Tabachera, Oameni de paie. Scenarii de film: Tunul de lemn, Vâltoarea. Cărţi pentru copii: Harbuzul lui Fănel (1972), Bună dimineaţa (1977) ş.a. În 1999-2004 Esinencu îşi adună opera în Scrieri alese (6 vol.). Este cavaler al ordinului „Gloria Muncii”, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, Om Emerit în Artă din Republica Moldova. Premiul uniunii Scriitorilor din Moldova (1991 pentru col. Gaura; 1995 pentru vol. Disciplina mondială; 2002 pentru vol. V, Scrieri. Dramaturgie).
(Anatol Ciocanu. Dicţionarul scriitorilor
 români din Basarabia 1812-2006)
Răileanu, Vitalie. Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare / Vitalie Răileanu. – Chişinău : Profesional Service SRL, 2011. – 346 p.
Astăzi putem spune cu certitudine că opera poetică a lui Nicolae Esinencu, ca formulă, este produsul unei poziţii literare moderne. Deoarece nu se împiedică în prejudecata genurilor etanşe, scriitorul Nicolae Esinencu acţionează firesc în mai multe registre, astfel ajunge la o cuprindere a materiei sale parcă din unghiuri necontenit variabile. Este pe rând obiectiv şi liric, nostalgic de amintirea trecutului şi totuşi lucid, atent la complexitatea vieţii, asociind evocărilor înrourate de emoţie preocuparea de a înţelege desfăşurarea adevărului, sensul unor evenimente ce i-au pecetluit destinul.
OPERELE LUI NICOLAE ESINENCU
Disciplina mondială : [versuri] / Nicolae Esinencu. – Chişinău : Art &X, 1995. – 346 p.
 
Doamne fereşte
Doamne fereşte
Să te naşti –
Mori.
Doamne fereşte
Să mori –
Nu te mai naşti.
Scrieri alese : (în şase volume) / Nicolae Esinencu. – Chişinău : Ed. Prometeu, 1999 – 2004.
Vol. 1 : Poezie /  Nicolae Esinencu ; pref. : Mihai Cimpoi. – 480 p. : fot. – Pagina a patra a cop.: rec. de Mihai Cimpoi, Casian Maria Spiridon, Ion Josan.
Vol. 2 : Proză /  Nicolae Esinencu. – 480 p. : fot. – Pagina a patra a cop.: aprecieri de Ion C. Ciobanu, Ion Ciocanu, Vlad Pâslaru, Ioan Nistor.
Vol. 3 : Proză /  Nicolae Esinencu. – 480 p. : fot. – Pagina a patra a cop.: aprecieri de Leo Butnaru, Vladimir Beşleagă, Petru Cărare.
Vol. 4 : Proză /  Nicolae Esinencu. – 480 p. : fot. – Pagina a patra a cop.: aprecieri de G. Mosari, Antosea Darca, Gheorghe Vodă, Nicolae Esinencu.
Vol. 5 : Dramaturgie : (supliment) /  Nicolae Esinencu. – 2002. – 476 p. – Pagina a patra a cop.: aprecieri de Eugen Cioclea, Haralambie Moraru, Anatol Ciocanu, Alexandru Burlacu.
Vol. 6 : [proză] /  Nicolae Esinencu. – Chişinău : Ed. Esin & Co, 2004. – 478 p. – Pagina a patra a cop.: aprecieri de Alexandru Vaculovschi, Nicolae Leahu.
Scrisoare Mareşalului : (proză) / Nicolae Esinencu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2004. – 370 p. – (Scriitori contemporani).
Nicolae Esinencu este unul dintre autorii pentru care iscusinţa potrivirii textelor classiciste, constrângătoare ale firescului în artă, valorează mai puţin decât dezinvoltura modernă coltivata ca modalitate predilectă de manifestare a unei “trăsnite” vocaţiiscriitoriceşti. De aici şi plăcerea infantilă a jocului în tandem cu teribilismul său „matur” ce nu are mai nimic din apolinic şi foarte mult din dionisiac.
(Leo Butnaru)
vin chinezii! : [roman] / Nicolae Esinencu. – Chişinău : Magna-Princeps, 2009. – 143 p.
Romanul (…) este plin de nerv, este foarte dinamic, aproape numai dialoguri (spuse în fugă) comentate scurt şi condimentate exotic: Moscova, scriitori moscoviţi şi basarabeni autoexilaţi, metroul, metroul guvernamental (un spaţiu al infernului şi o lume a vitezei), o veritabilă Euridice minoră: „mergi înainte şi nu întoarce privirea!” (chiar ieri privisem, la Mezzo, moderna interpretare a operei Orfeu în infern de Offenbach, cu Natalie Dessay). Realitate goală şi parabolă implicită. Nu ştiu dacă scriitorul îşi redacteazătextele scrise, uneori parcă nici pentru el nu contează cine rosteşte replica. Poate că tocmai scrisul „dintr-o răsuflare” e secretul scriiturii dinamice?
(Mircea V. Ciobanu)
Doc : Microroman / Nicolae Esinencu. – Chişinău : Lumina, 2011. – 128 p.
Tematic, conţinutul Doc-ului este extrem de divers: de la radiografierea mediului unei familii chişinăuiene, din secolul al XX-lea, până la descrierea relaţiilor amicale, ale liceenilor. Sunt cercetate: copilăria, afecţiunea faţă de cei scumpi şi dragi inimii, sincera prietenie, aglomerările urbane, mediile itinerante, subtil psihologizante ori cele funcţionăreşti-didactice.
(Vitalie Răileanu)
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s