Biblioteca "Onisifor Ghibu", Limba română, Listă bibliografică, Ziua Bibliografiei, Ziua Mondială a Informaţiei

Fonetica limbii române

Listă bibliografică de recomandare
 din colecţiile bibliotecii „ Onisifor Ghibu” 
Ediţii aparte
1.      Andrei, Mihail. Culegere de exerciţii lexicale, fonetice, gramaticale şi stilistice / Mihail Andrei  –  Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 1971. –  422 p.
2.      Andrei, Mihail. Limba română : fonetica, lexicologie, morfosintaxa / Mihail Andrei  –  Bucureşti : CORINT, 1996. – 462 p.
3.      Andrei, Mihail. Limba română : fonetică, lexicologie, gramatică, stil şi compoziţie, exerciţii / Mihail Andrei  –  Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 1983. –  226 p.
4.      Bulgăre, Gheorghe. Limba română : Fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, stilistică / Gheotghe Bulgăre – Bucureşti : VOX, 1995. –  335 p.
5.      Popa, Ion. Limba română : pentru gimnaziu, liceu, bacalaureat şi admitere în facultate : gramatica, fonetica, vocabular / Ion Popa – Bucureşti : Ed. NICULESCU, 2006. – 474 p.
6.      Roceric-Alexandrescu, Alexandra. Fonostatistica limbii române / Alexandra Roceric-Alexandrescu –  Bucureşti : Ed. Academiei RSR, 1968. –  173 p.
7.      Vicol, Nelu. Implicaţii didactice la fonetică / Nelu Vicol  Ch. : TEHNICA-INFO –  1999. – 140 p.
Publicaţii în culegeri manuale, monografii etc.
1.            Beldescu, George. Transcrierea fonologică şi fonetică // Beldescu  George. Ortografia actuală a limbii române /George Beldescu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984. – P. 7-9.
2.            Boatcă, Silvestru. Fonetica, ortografia şi punctuaţia // Boatcă Silvestru. Gramatica limbii române / Silvestru Boatcă, Marcel Crihană, Mircea Mardare. – Bucureşti : Cartea Şcolii, 1995. – P. 9-14.
3.            Brâncuş, Grigore. Analiza morfologică şi fonetică // Brâncuş Grigore. Vocabularul autohton al limbii române / Grigore Brâncuş. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. – P. 152-157.
4.            Constantinescu, Silviu. Fonetica // Constantinescu Silviu. Gramatica limbii române / Silviu Constantinescu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1994. – P. 21-23.
5.            Densusianu, Ovid. Fonetica // Densusianu Ovid. Istoria limbii române. Vol. II / Ovid Densusianu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1961. – P. 16-91.
6.            Fonologia // Curs de gramatică istorică a limbii române, Manual pentru studenţii de la in-ţiile de învăţ. super / S. Berejan, A. Ciobanu, A. Dîru ş.a., Red. V. Marin, G. Rusnac. – Ch. : Lumina, 1991.  –  P.45-86 
7.            Gavrilă, Camelia. Noţiuni de fonetică, ortografie şi punctuaţie // Gavrilă Camelia. Limba şi literatura română de la competenţă la performanţă / Camelia Gavrilă, Mihaela Doboş, Mariana Chirilă, Cezar Zaharia. – Iaşi : Polirom, 2010. – P. 159-162.
8.            Gheţie, Ion. Fonetica // Gheţie Ion. Istoria limbii române literare / Ion Gheţie. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, 1978. – P. 131-134.
9.            Graur, Alexandru. Fonemele // Graur Alexandru. Lingvistica pe înţelesul tuturor /Alexandru Graur. –  Bucureşti : Ed. Enciclopedică română, 1972. – P. 58-62.
10.        Graur, Alexandru. Fonetica  // Graur Alexandru. Istoria limbii române. Vol. II / Alexandru Graur. – Bucureşti : Ed. Academiei RPR, 1965. – P. 320-324.
11.        Graur, Alexandru. Mijloace fonetice folosite în flexiune // Graur Alexandru. Gramatica limbii române / Alexandru Graur, Mioara Avram, Laura Vasiliu. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1963. – P. 41-46.
12.        Graur, Alexandru. Sistemul fonologic // Graur Alexandru. Istoria limbii române. Vol. I / Alexandru Graur. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1965. – P. 17-27.
13.        Hristea, Theodor. Fonetică şi fonologie // Hristea Theodor. Sinteze de limbă română / Theodor Hristea. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1981. – P. 75-82.
14.        Ilade-Costea, Monica. Fonetica // Ilade-Costea  Monica. Limba română de la simplu la complex / Monica Ilade-Costea, Vasile Ilade. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2002. – P. 5-7.
15.        Istrate, Aurel. Fonetica // Istrate Aurel. Exerciţii cu cheie / Aurel Istrate. – Iaşi : Polirom, 1997. – P. 11-18.
16.        Macrea, Dimitrie. Elemente de fonetică istorică // Macrea Dimitrie. Probleme ale structurii şi evoluţiei limbii române / Dimitrie Macrea. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982. – P.168- 174.
17.        Paşa-Burlacu M. Fonetică şi ortografie // Paşa-Burlacu M. Memo -Gim – Limba şi literatura română : Manual-călăuză pentru ciclul gimnazial /  M. Paşa-Burlacu, A. Revencu. – Ch. : Cadran, 2003. – P. 8-11.
18.        Pătrînac-Caranfil, Claudia. Sistemul sonor // Pătrînac-Caranfil Claudia. Lumina Trinităţii / Claudia Pătrînac-Caranfil. – Chişinău : Reclama, 2008. – P. 6-26.
19.        Pietreanu, Maricica. Alternanţe fonetice // Pietreanu Maricica. Gramatica limbii române / Maricica Pietreanu. – Bucureşti : Garamond, [s.a.] – P. 8-9.
20.        Popa, Marinela. Noţiuni de fonetică // Popa Marinela. Limba română : Manual preparator / Marinela Popa, Ion Popa. – Bucureşti :  Meteora Press, 2001. – P. 9-17.
21.        Rosetti, Alexandru. Fonetica // Rosetti Alexandru. Istoria limbii române. Vol. II / Alexandru Rosetti. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1964. – P. 81-92.
22.        Rosetti, Alexandru. Fonetica // Rosetti Alexandru. Istoria limbii române. Vol. IV, V, VI / Alexandru Rosseti. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1966. – P. 37-63.
23.        Rosetti, Alexandru. Fapte fonetice neliterare // Rosetti Alexandru. Schiţă de istorie a limbii române de la origini şi până în zilele noastre / Alexandru Rosetti. – Bucureşti : Albatros, 1976. – P. 93-99.
24.        Şuteu, Flora. Fonetica  // Şuteu Flora. Ortografia limbii române / Flora Şuteu, Elisabeta Şoşa . – Bucureşti : Ed. FLOAREA DARURILOR, SAECULUM,  1995. – P. 286- 292.
25.        Şuteu, Flora. Sunetele şi polisemia literelor // Şuteu Flora. Dificultăţile ortografiei limbii române / Flora Şuteu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. – P. 45-90.  
26.        Tătaru, Ana. Transcrierea fonetică a limbii române // Tătaru Ana. Limba română : specificul pronunţării în contrast cu germana şi engleza. / Ana Tătaru. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1997. –  P. 31-40.
27.        Toma, Ion. Fonetica – Fonologia  //  Toma Ion. Limba română pentru elevi, studenţi şi profesori / Ion Toma. – Bucureşti : Ed. NICULESCU, 1994. – P. 21-27.
                

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s