adolescenţa, Biblioteca "Onisifor Ghibu", JuniorBildungs, Maria Pilchin, training

Traininguri pentru adolescenţi

B i b l i o t e c a „O n i s i f o r    G h i b u”JuniorBildungs traininguri formative Trainingul nr. 623 octombrie 2014ora 13.00Tema: Învăţăm a învăţaTrainer-formator: Maria PILCHIN, magistru în filologie (USM), licenţiat în economie (ASEM)Participanţi: Elevi ai Liceului  Teoretic „Vasile    Vasilache”