Ana Bantoş, Andrei Burac, Biblioteca "Onisifor Ghibu", colecţiile bibliotecii, Cărţi noi, expoziţie virtuală, Grigore Vieru, Leo Butnaru, Traianus

Cărţi noi în colecţiile bibliotecii


Expoziţie virtuală

Bantoş, Ana. Literatura basarabeană şi modelele literare europene. – S. l., 2013. – 264 p.
Această ediţie conţine o analiză a literaturii române la Est de râul Prut, din punct de vedere a corelaţiei cu contextul literar român şi european. Autorul oferă prioritate axelor următoare: tradiţia locală şi modernitatea europeană, fenomenele de trecere ale modernismului şi postmodernismului, în proiectarea unui fundal de reflecţii a brutalităţii istoriei în peisajul literar a teritoriului între râurile Prut şi Nistru.

Burac, Andrei. Aşteptarea / Andrei Burac. – Chişinău: Lumina, 2013. – 200 p.
Volumul de faţă a adunat între coperte o suită de povestiri şi de poeme, crâmpeie de dramaturgie şi fragmente de jurnal – texte care ilustrează apetenţa autorului pentru toate genurile şi iscusinţa lui în mânuirea uneltelor literare. Acest volum e o dovadă elocventă că scriitorul Andrei Burac e un nume de referinţă al literaturii noastre. Un volum care te pune pe gânduri, care te tulbură şi îţi vorbeşte despre nişte lucruri care îţi sunt proprii şi ţie. Un volum al unui om care a găsit un rost al vieţii în literatură.
Butnaru, Leo. Dincolo de suprafaţă / Leo Butnaru. – Chişinău: Ştiinţa, 2013. – 256 p.
Leo Butnaru este un profesionist al scrisului. E chiar unul dintre rarii profesionişti, în cel puţin două dintre sensurile posibile ale cuvântului: are pană şi trăieşte numai din scris şi numai cu scrisul. Lux pentru unii, chin pentru alţii, vocaţie, ambiţie, principiu, ori ce-o mai fi acolo, dar e un destin asumat cu încrâncenare. E omniprezent în reviste şi edituri şi de ce i-o fi admirând pe unii explicabilul amănunt că pe el l-a remarcat Manolescu , în Istoria… sa, ca pe o excepţie fericită, în peisajul cam vetust al literelor basarabene?


Calamanciuc, Gheorghe. Femeie a târziului / Gheorghe Calamanciuc. – Chişinău: Editerra Prim, 2013. – 128 p.
Cu mine vei fi veşnică. Doar cu mine.
Şi nicidecum cu altcineva. Cu oricine!
Pentru că sufletu-mi pentru tine are
Leac de nemurire nevrednică, de uitare.

Calamanciuc, Gheorghe. Singur, în 50 de poeme / Gheorghe Calamanciuc. – Iaşi: Timpul, 2010. – 68 p.
… N-aş fi atât de singur, Doamne,
n-aş fi,
Dacă în sângele-mi să respiri
n-ai veni.Ciobanu, Dumitru. Vârtejul / Dumitru Ciobanu. – Chişinău: Lumina, 2013. – 440 p.
Romanul are, în egală măsură, valoare documentară şi valoare beletristică, sentimentală, căci relaţiile interumane, anomalia lor, mai ales, adeseori împing în plan secund precizia istorică a derulării evenimentelor. Un laitmotiv al scrierii este dragostea pătimaşă pentru casa părintească a eroului principal, dar şi a altor, de acfeeaşi percepere cu el, Marcel Frunzetti. Este tocmai ceea ce conferă spor de calitate unei proze artistice, pentru care autorul a adoptat o manieră antrenantă.Ciocanu, Anatol. Ora sărutului / Anatol Ciocanu. – Chişinău: Magna-Princeps, 2010. – 200 p.
Iubirea e flacăra ce nu se stinge şi floare fără moarte. Transformă iubirea în torţă – ceea ce arde – luminează! Iar dacă eşti de piatră – fii magnet, dacă eşti plantă – fii senzitivă, dacă eşti om – fii iubire!


David, Eugenia. Viaţa ca o iluzie / Eugenia David. – Chişinău: Lumina, 2013. – 220 p.
Pentru o parte a publicului cititor de la noi, prezentul volum al Eugeniei David ar putea fi o surpriză. Cunoscând-o, decenii la rând, ca pe o harnică traducătoare de proză, cu un pronunţat simţ al fluidităţii frazei şi coloritului lexicului, aici o aflăm eseistă şi publicistă, care conjugă fericit elementul polemic, de gazetar, cu cel artistic…
Parcurgând paginile cărţii, vom intui îndărătul lor o legătură de spirit între autoare şi protagoniştii sau interlocutorii ei, o comunitate de idei între ea şi scriitorii din creaţia cărora a dorit să traducă. În schiţe şi crochiuri, autoarea infiltrează material autobiografic, sporindu-le astfel gradul de veridicitate.


Halipli, Vladimir.Apostolul iubirii / Vladimir Halipli. – Chişinău: Grafema Libris, 2009. – 220 p.
Iubirea adevărată înseamnă a recunoaşte şi a înţelege opusul. A vedea dincolo de concepţia relativistă de a iubi antitetica cosmogonica concepţie de a fi iubit.

Halipli, Vladimir. Raiul suferinţelor iubirii / Vladimir Halipli. – Chişinău: S. n., 2010. – 320 p.
Cartea Raiul suferinţelor iubirii este milostivirea lui Dumnezeu în sufletul tău. O carte minunată în care ţi se dezvăluie multe din atributele iubirii… o carte pe care te invit cu mult drag să o citeşti, să descoperi Taina, Miracolele iubirii tale şi ale lui Dumnezeu, dar mai ales Milostivirea Lui şi a celui (celei) care vrea să te iubească. Te va aprinde, dar nu vei arde în văpaia Iubirii!


Răileanu, Vitalie. Chei pentru labirint. – Chişinău: Magna-Princeps, 2009. – 148 p.

Deşi preocupat de Borges sau Cantemir, Vitalie Răileanu are îndreptate antenele sensibile ale receptării spre „mişcarea vie a postmodernismului”, raportându-şi analizele exprese la această paradigmă. Formula preferată este foiletonistică, în cheia criticii de întâmpinare, simpatetică, autorul surprinzând trăsături fizionomice, programe estetice, „aventuri ontice”, idei şi topoi obsedante.
Spiritul generaţionisteste învederat, opţiunile criticului mergând spre tânăra promoţie sau, mai exact, spre exponenţii celor mai întineritoare direcţii şi intenţionalităţi.Răileanu, Vitalie. Ludic şi/sau ironic în poezia contemporană / Vitalie Răileanu. – Chişinău: Magna-Princeps, 2010. – 72 p.
Această lucrare poate fi citită în felurite scenarii, la discreţia fiecăruia în parte. Important este că în spatele acestui travaliu teoretic şi critic este o voinţă tot mai conturată de a justifica faptul că poezia contemporană, inclusiv cea din R. moldova, este încadrabilă într-un registru cultural a cărui sorginte este ludicul şi/sau ironicul.

Răileanu, Vitalie. … totul la prezent / Vitalie Răileanu. – Chişinău: T-Par, 2010. – 120 p.
Despre oricine ar scrie: poeţi, prozatori, critici, istorici literari, Vitalie Răileanu are ce spune, ştie cum să spună, găseşte modul propriu de a se apropia de creaţia acestora şi de a explica/interpreta adecvat şi convingător.

Traianus. Cînd s-au fost spus Îngerii. – Chişinău: Epigraf SRL, 2009. – 96 p.
Calea spre tine, Doamne, povaţă-i cu iubire,
Calea spre nicăire povaţă-i cu blestem.
Sînt beat, dar nu de vinuri ce-adăpostesc mistere,
Sînt beat de tine, Doamne, să nu fiu beat mă tem!

Vieru, Grigore. Limpede ca lacrima / Grigore Vieru. – Chişinău: Prut, 2013. – 160 p.
A păstra sistematic prospeţimea senzorială a copilăriei, a imprima discursului evlavie, pasiune şi nobleţe, a pune în mişcare un ceremonial vizionar persuasiv – iată dimensiuni prin care poezia lui Grigore Vieru, intens comunicativă, colocvială, se situează în galeria clasicilor. Destinul său a fost al unui Re- întemeietor.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s