Biblioteca "Onisifor Ghibu", colecţiile bibliotecii, expoziţie virtuală, Filosofia, Listă bibliografică

Filosofia de la iluminism până astăzi

Expoziţie virtuală


Boetius din Dacia. Despre viaţa filosofului / Boetius din Dacia ; trad. : Mihai Maga. – Iaşi : Polirom, 2005. – 133 p.

Tratatele reprezintă două exegeze aristotelice apărute în contextul mişcării aristotelico-averroiste din mediul universitar parizian al anilor 1268-1272. Primul, De summo bono sive de vita philosophi, este un opuscul care dezbate modelul etic intelectual aşa cum apare el în Etica nicomahică a lui Aristotel, redeschizând discuţia asupra idealului moral laic in filosofia medievală. Acest tratat prezintă o importanţă deosebită în istoria intelectuală europeană deoarece poate fi considerat actul de naştere al intelectualului european, cuprins într-o corporaţie universitară profesionalizată.
Diogenes, Laertios. Despre vieţile şi doctrinele filosofilor /  Laertios Diogenes ; trad. : C. Balmuş. – Iaşi : Polirom, 1997. – 625 p.
Aceasta carte se distinge, înainte de toate, prin aceea că se înscrie printre operele (nu foarte numeroase!) care s-au păstrat de la înţelepţii Antichităţii eline. Mai mult, ea însumează şi mărturii – bazate pe izvoare originale sau directe – despre autori ale căror texte fie s-au pierdut, fie s-au transmis fragmentar.
Droit, Roger-Pol. Maeştrii gândirii : cei mai importanţi filosofi din sec. XX / Roger-Pol Droit ; trad. : Adrian Cotora. – Bucureşti : Litera Internaţional, 2012. – 270 p.
Această carte  vă propune o călătorie, pe parcursul a 20 de capitole, în lumea ideilor contemporane, de la Bergson şi Russell la Deleuze şi  Habermas. Între marile nume care au influenţat gândirea secolului XX. Roger-Pol Droit nu se rezuma la prezentarea seaca a operei filosofice a fiecărui gânditor, ci încearcă sa ne arate şi omul, prins în vâltoarea unei epoci nebune, marcată de două conflagraţii mondiale şi de Holocaust. 
Earle, William James. Introducere în filozofie / William James Earle ; trad. : Florenţa Oprişan. – Bucureşti : Ed. ALL EDUCATIONAL, 1999. – 328 p.
Cartea reprezintă un important ajutor pentru studenţii care doresc să înţeleagă preocupările şi speculaţiile filosofilor, raţionamentele sau analizele întâlnite în lecturile şi studiile lor. Fiecare capitol oferă o perspectivă generală la zi asupra problematicilor fundamentale ale acestui domeniu.
Filosofia în secolul XX / coord. : Anton Hugli, Poul Lubcke ; trad. : Gheorghe Pascu, Andrei Apostol, Cristian Lupu. – Bucureşti : Ed. ALL EDUCATIONAL, 2003. – Vol. 1. – 552 p. 
Filosofia este una din principalele forme ale manifestării spiritului uman. Întrebarea cum se poate defini filozofia este chiar şi ea una filozofică. Pentru introducerea conceptului putem spune că este studiul înţelesurilor şi justificărilor sau credinţelor despre cele mai generale sau universale aspecte ale lucrurilor, un studiu care nu este realizat prin experimente şi observare atentă, ci prin formularea problemelor şi oferirea soluţiilor lor, argumentarea soluţiilor oferite şi discuţia dialectică a tuturor acestora. Filozofia studiază concepte generale precum existenţa, bunătatea, cunoaşterea sau frumuseţea.
Gontier, Thierry. Marile opere ale filosofiei moderne / Thierry Gotier ; trad. : Mihaela Gafiţescu. – Iaşi : Ed. Institutului European, 1998. – 103 p.
Nu este inutilă reafirmarea importanţei reflecţiei asupra marilor gânduri filosofice, aşa cum ne-au fost transmise prin operele datând din secolul al IV-lea î.H. până in zilele noastre. Lectura simplelor extrase izolate din contextul lor, aşa cum este propusa de manualele şcolare, este, în această formă, insuficientă pentru a angaja un veritabil dialog filosofic. Studentul, altfel zis nespecialistul în filosofie, este adesea descurajat de dificultatea lecturii marilor opere, fie din cauza unui vocabular ezoteric, fie din cauza lungimii cărţii. Aceasta lucrare ar trebui să le permită o prima abordare şi să le facă lectura mai uşoară. 
Hadot, Pierre. Ce este filosofia antică? / Pierre Hadot ; trad. : George Bondor, Claudiu Tipuliţă. – Iaşi : Polirom, 1997. – 336 p.
Volumul de faţă a fost considerat un adevărat best-seller în Franţa, unde s-a epuizat în câteva săptămâni de la apariţie. Faptul nu trebuie să ne mire. La întrebarea „Ce este filosofia antica?”, tradiţia universitară răspunde printr-o istorie a doctrinelor şi a sistemelor, răspuns determinat, de la începuturi, de voinţa creştinismului de a-şi însuşi înţelepciunea. La aceeaşi întrebare, Pierre Hadot aduce un răspuns cu totul nou: filosofia antică nu este un sistem, ci un exerciţiu pregătitor la înţelepciune, un exerciţiu spiritual. 
Oprea, Ioan. Terminologia filosofică românească modernă : studiu asupra epocii de formare / Ioan Oprea. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1996. – 388 p.
Această lucrare este consacrată analizei procesului de formare a terminologiei filosofice româneşti moderne, proces ale cărui limită finală nu se poate stabili decât în mod relativ. În lucrare s-a urmărit, în cazul fiecărui om de cultură a cărui operă a fost cercetată, evidenţierea faptelor de limbă noi, cele care intrau în tradiţie nemaifiind menţionate.
Personalităţi şi curente filosofice / ed. îngrijită : Petre Dan. – Iaşi : Polirom, 1999. – 160 p.
Volumul reuneşte o serie de articole publicate de personalităţi de referinţă ale gândirii filosofice româneşti în revista de cultură Ideea europeană, apărută între 1919 şi 1928, sub conducerea lui Constantin Radulescu-Motru.
Petitdemange, Guy. Filosofi şi filozofii ale secolului al XX-lea / Guy Petitdemande ; trad. : Victor Durnea. – Ch. : Cartier, 2003. – 528 p.
O galerie de portrete ale marilor filozofi ai secolului al XX-lea, de la Franz Rosenzweig la Jaques Derrida, fără a uita de Şcoala de la Frankfurt, prezentată într-un stil pe cât de erudit, pe atât de fermecător. 
Ruby, Christian. Istoria filosofiei / Christian Ruby ; trad. : Adrian Ene. – Bucureşti : Ed. Corint, 2003. – 152 p.
Excelent sistematizată, adresându-se, în egală măsură, specialistului ca şi celui care vrea să descopere minunata lume a iubirii de înţelepciune, lucrarea permite trei tipuri de abordare: una cronologică, una tematică şi una din perspectiva filosofică. Claritatea expunerii se împleteşte cu o analiză care merge până la detalii tehnice, simplitatea şi concizia enunţurilor asigurând accesibilitatea unor termeni dificili al filosofiei.

În continuare vă propunem o listă de cărţi, care vă vor ajuta în procesul de studiu.
Le găsiţi la Bibliotecă!
1.      Andrei, Petre. Filosofia valorii / Petre Andrei. – Ed. a III-a. – Iaşi : Polirom, 1997. – 240 p.
2.      Andrei, Petre. Prelegeri de istorie a filosofiei de la Kant la Schopenhauer / Petre Andrei. – Iaşi : Polirom, 1997. – 224 p.
3.      Boetius din Dacia. Despre viaţa filosofului / Boetius din Dacia ; trad. : Mihai Maga. – Iaşi : Polirom, 2005. – 133 p.
4.      Cristea, Mircea. Comentarii de texte filosofice pentru bacalaureat şi admitere / Mircea Cristea. – Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 1995. – 128 p.
5.      David: introducere în filozofie / trad. : Gabriel Liiceanu. – Bucureşti : Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1977. – 125 p.
6.      Delacampagne, Christian. Istoria filozofiei în secolul XX / Christian Delacampagne ; trad. : Filon Morar, Camelia Runcean. – Bucureşti : Ed. Babel, 1998. – 295 p.
7.      Diogenes, Laertios. Despre vieţile şi doctrinele filosofilor /  Laertios Diogenes ; trad. : C. Balmuş. – Iaşi : Polirom, 1997. – 625 p.
8.      Droit, Roger-Pol. Maeştrii gândirii : cei mai importanţi filosofi din sec. XX / Roger-Pol Droit ; trad. : Adrian Cotora. – Bucureşti : Litera Internaţional, 2012. – 270 p.
9.      Earle, William James. Introducere în filozofie / William James Earle ; trad. : Florenţa Oprişan. – Bucureşti : Ed. ALL EDUCATIONAL, 1999. – 328 p.
10.  Filosofia în secolul XX / coord. : Anton Hugli, Poul Lubcke ; trad. : Gheorghe Pascu, Andrei Apostol, Cristian Lupu. – Bucureşti : Ed. ALL EDUCATIONAL, 2003. – Vol. 1. – 552 p. ; Vol. 2. – 528 p.
11.  Gontier, Thierry. Marile opere ale filosofiei antice / Thierry Gotier ; trad. : Ioana Drăgan. – Iaşi : Ed. Institutului European, 1996. – 72 p.
12.  Gontier, Thierry. Marile opere ale filosofiei moderne / Thierry Gotier ; trad. : Mihaela Gafiţescu. – Iaşi : Ed. Institutului European, 1998. – 103 p.
13.  Graf, Alain. Marile curente ale filosofiei antice / Alain Graf ; trad. : Nicolae Popovici. – Iaşi : Ed. Institutului European, 1997. – 71 p.
14.  Graf, Alain. Marile curente ale filosofiei moderne / Alain Graf ; trad. : Felicia Dumas. – Iaşi : Ed. Institutului European, 1997. – 79 p.
15.  Hacman, Gabriel. Filozofie : manual pentru clasa a XII-a : Filiera teoretică, profilul real (specializare Matematică-Informatică şi Ştiinţele naturii) şi filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările / Gabriel Hacman. – Piteşti : Paralela 45, 2007. – 160 p.
16.  Hadot, Pierre. Ce este filosofia antică? / Pierre Hadot ; trad. : George Bondor, Claudiu Tipuliţă. – Iaşi : Polirom, 1997. – 336 p.
17.  Marga, Andrei. Introducere în metodologia şi argumentarea filosofică / Andrei Marga. – Cluj-Napoca : Ed. Dacia, 1992. – 195 p.
18.  Mihăilescu, Dan. Parapsihologia între adevăruri inexplicabile şi falsuri plauzibile / Dan Mihailescu. – Târgu-Mureş : Ed. Tipomur, 1992. – 107 p.
19.  Neagor, Florica. Istoria filosofiei moderne / Florica Neagor. – Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 1972. – 148 p.
20.  Niculescu, Scarlat. Arta se a reuşi în viaţă. Ghid practic de psihologie socială / Scarlat Niculescu. – Bucureşti : Ed. Omnia, 1991. – 75 p.
21.  Oprea, Ioan. Terminologia filosofică românească modernă : studiu asupra epocii de formare / Ioan Oprea. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1996. – 388 p.
22.  Personalităţi şi curente filosofice / ed. îngrijită : Petre Dan. – Iaşi : Polirom, 1999. – 160 p.
23.  Petitdemange, Guy. Filosofi şi filozofii ale secolului al XX-lea / Guy Petitdemande ; trad. : Victor Durnea. – Ch. : Cartier, 2003. – 528 p.
24.  Problema educaţiei în filozofie / coord. : Elena Buzinschii ; redact. :Sergiu Roşca. – Ch. : S.l., 2003. – 165 p.
25.  Ruby, Christian. Istoria filosofiei / Christian Ruby ; trad. : Adrian Ene. – Bucureşti : Ed. Corint, 2003. – 152 p.
26.  Spermezan, Grigore. Introducere în gândirea unor mari filosofi /     Grigore Spermezan. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 2006. – 183 p.
27.  Ţuţea, Petre. Filosofia nuanţelor: eseuri, profiluri, corespondenţă / Petre Ţuţea. – Iaşi : Timpul, 1995. – 341 p.
28.  Windelband, Wilhelm. Istoria filosofiei greceşti / Wilhelm Windelband ; trad. : Tudor D. Ştefănescu. – Iaşi : Ed. Moldova, 1995. – 248 p.
29.  Wittgenstein, Ludwig. Lecţii şi convorbiri despre estetică, psihologie şi credinţa religioasă / Ludwig Wittgenstein ; trad. : Mircea Flonta, Adrian-Paul Iliescu. – Bucureşti : Humanitas, 1993. – 160 p.
30.  Zimmer, Robert. Filosofia de la Iluminism până astăzi / Robert Zimmer. – Bucureşti : ALL EDUCATIONAL, 2001. – 128 p.
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s