Biblioteca "Onisifor Ghibu", Eminesciana, expoziţie virtuală, Mihai Eminescu

Mihai Eminescu – poetul nepereche a cărui operă învinge timpul

Considerat Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu a ridicat limba română pe culmile expresivităţii, reuşind să-i scoată în evidenţă valoarea şi bogăţia de mijloace de exprimare şi frumuseţea, astfel că poeziile sale nu se pot traduce în nicio altă limbă care să redea delicateţea trăsăturilor sufleteşti sau frumuseţea naturii.
Expoziţie virtuală

Eminescu, Mihai. Opera poetică / Mihai Eminescu. – Ch. : Ed. Gunivas, 2008. – 992 p.


Tipărirea operelor literaturii clasice impune o dublă ipostază a editorului: de a păstra cu sfinţenie originalitatea textului şi de a-l apropia cât mai mult de cititorul contemporan. Această ediţie a operei lui Mihai Eminescu pune încă o dată în valoare nepreţuitul aport al poetului la afirmarea expresivităţii, melodicităţii şi frumuseţii limbii române.

Eminescu, Mihai. Basarabia / Mihai Eminescu. – Iaşi :
Ed. Princeps, 2006. – 121 p.

Cartea de faţă este o ediţie tematică, cuprinzând un mănunchi de articole de interes istoriografic din câmpul vast al publicisticii eminesciene şi anume articolele referitoare la soarta Basarabiei cea dezlipită, lipită şi iar dezlipită din trupul ţării. Aceste articole scrise dintr-un profund şi curat patriotism, impun viziunea marelui poet asupra duratei naţionale şi universale, asupra timpului şi a devenirii istorice.

Eminescu, Mihai. Chestiunea evreiască / Mihai Eminescu. – Buc. : Ed. Vestala, 1998. – 271 p.

Atitudinea lui Mihai Eminescu faţă de naţionalităţile conlocuitoare şi în primul rând faţă de evrei a fost răstălmăcită tendenţios, dândui-se conotaţii acuzat politice, fără acoperire în texte. De aceea, este o datorie morală de a publica un corpus complet, riguros alcătuit, al articolelor poetului privitoare la chestiunea evreiască în România şi în ţările vecine, pentru ca citittorii să poată judeca singuri sensul diverselor sintagme incriminate.

Bărboi, Constanţa. Mihai Eminescu: Pagini alese / Constanţa Bărboi. – Bucureşti : Ed. Universitară, 2007. – 269 p.

Prin conţinut, această lucrare vine în sprijinul studiului la clasă, individual, în pregătirea şi susţinerea tezelor, testelor de evaluare, examenelor şi concursurilor şcolare. Oferă elevilor din învăţământul primar, gimnazial, liceal, arte şi alte meserii, cadrelor didactice, studenţilor, părinţilor, publicului larg interesat de cunoaşterea valorilor literaturii române lucrări auxiliare, în conformitate cu Programele şcolare de limba şi literatura română pentru învăţământul preuniversitar în vigoare.

Studii despre viaţa şi opera literară eminesciană

Bărbulescu, Titus. Arta poetică eminesciană / Titus Bărbulescu. – Buc. : Ed. SAECULUM I. O., 1998. – 176 p.

 Pornind de la cercetarea în perspectiva celor mai noi metodologii literare a poeziilor antume eminesciene, Titu Bărbulescu aspiră, în lucrarea de faţă, să surprindă trăsăturile profund individualizante ale întregii lirici a poetului naţional.

Călinescu, G. Opera lui Mihai Eminescu.  Vol. I / G. Călinescu. – Ch. : Litera, 2003. – 692 p.

Cine vrea astăzi să scrie un singur rând temeinic despre Eminescu trebuie să treacă prin G. Călinescu. Şi nu dintr-o simplă datorie de conştiinţă, dar fiindcă acolo unde alţii au pus o cărămidă, el a reconstruit întreaga temelie, dând exegezei eminesciene un sens nou.

Călinescu, G. Opera lui Mihai Eminescu. Vol. II / G. Călinescu. – Ch. : Litera, 2003. – 456 p.

Opera lui Mihai Eminescu este expresia cea mai fidelă a spiritului tânăr călinescian. Mai mult decât Viaţa lui mihai Eminescu se vede aici detaşarea lui G. Călinescu de vechile inerţii ale criticii, efortul în fine de a impune un nou limbaj. 

Călinescu, G. Opera lui Mihai Eminescu. Vol. III / G. Călinescu. – Ch. : Litera, 2003. – 352 p.

Felul cum G. Călinescu simţea prezenţa în lume a poetului spunea şi ceva decisiv despre reprezentarea ce şi-o făcuse asupra lirismului eminescian. Toată cartea despre opera lui Eminescu este, în bună parte, o definire a acelui pivot central în jurul căruia gravitează opera poetului.

Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu – Dicţionar enciclopedic / Mihai Cimpoi. – Ch. : Ed. Gunivas, 2013. – 584 p.


Mihai Cimpoi îi primeşte pe toţi cu spiritul lui lucid, cu înţelepciunea lui de basarabean din clasa lui C. Stere şi cu sufletul lui de nobil răzeş, trecut prin multe, hârşit de o istorie brutală. Eminescu este pentru toţi cei care gândesc ca el nu doar un mare poet, dar şi un stâlp de rezistenţă al spiritualităţii naţionale. Dicţionarul pe care l-a alcătuit vine să reconfirme acest punct de vedere, just, pentru că el exclude atât vanităţile şi rătăcirile localismului orb, cât şi cosmopolitismul arogant şi represiv faţă de miturile spiritualităţii naţionale.

Crişan, Radu Mihai. Mihai Eminescu: gândirea economică / Radu Mihai Crişan. – Iaşi : Ed. Princeps, 2007. – 400 p.

Publicistul Mihai Eminescu, convins de necesitatea cunoaşterii realităţilor concrete ale economiei româneşti, ale vieţii economice în general, a analizat şi interpretat numeroase probleme economice, comerciale, financiare, monetare etc. Opera lui socio-economică ocupă, prin urmare, un loc important în larga panoramă a teoriilor, doctrinelor şi curentelor de gândire economică ce se aflau într-o puternică înfruntare şi confruntare în acea vreme, înscriindu-se ca o contribuţie semnificativă la dezbaterea problemelor româneşti.

Cubleşan, Constantin. Eminescu în comentarii critice / Constantin Cubleşan. – Cluj-Napoca : Ed. Grinta, 2008. – 269 p. 

Imparţialitatea abordărilor şi pertinenţa judecăţilor de valoare ar putea să-l recomande pe dl. Constantin Cubleşan la realizarea unei istorii a eminescologiei de la începuturi până azi. Deja autorul şi-a structurat volumele după criterii adecvate, ţinând seama de ramurile specializate ale eminescologiei: editologie, biografie, documentaristică, perspective diverse ale interpretării operei poetice şi gândirii sociologice, filosofice, economice, juridice etc. până la comentariile de tip didactic.

Mihai Eminescu în amintirile contemporanilor / Daniel Corbu. – Iaşi : Ed. Princeps, 2005. – 440 p.

Beneficiind de peste două sute de evocări şi mărturii ale contemporanilor, cartea de faţă trasează, în linii mai subţiri sau mai îngroşate, în tonuri mai închise sau mai solare, portretul celui care a întruchipat toate datele geniului tutelar al gândirii şi simţirii româneşti, al lui Mihai Eminescu, pe care-l considerăm fără ezitare cea mai mare personalitate a noastră după Zamolxe.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s