Bibliografie selectivă, Biblioteca "Onisifor Ghibu", expoziţie virtuală, In memoriam

Nicolae Costenco – 100 de ani de la naştere

„Un poet basarabean, crucificat pentru aspiraţiile naţionale şi întors la uneltele sale după o lungă perioadă de exil concentraţionar siberian, este Nicolae Costenco”.
Mihai Cimpoi
„Versul lui Nicolae Costenco se menţine statornic în hotarele cerinţelor poeziei clasice, el este clar şi încărcat de sens. Pe poet îl preocupă în mod intens soarta poeziei pe care o făureşte, durabilitatea ei în timp”.
V. Coroban
„Poeziile şi poemele sale învederează o patimă rară pentru tot ce e viaţă, dreptate, demnitate. Ele sunt un rechizitoriu neiertător împotriva morţii, înşelăciunii, micimii de suflet”…
I. Ciocanu
101 poeme / Nicolae Costenco ; col. red. :  Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Radu Cârneci. – Ed. a 2-a. – Ch. : Asoc.  Culturală „Ideal”, 2011. – 101 p.
Aici de veacuri neschimbat
În vechi temeiuri, eu şi cântul,
Călătorind netulburat,
Am îndrăgit pe veci pământul.
                                                                            N. Costenco
Costenco, Nicolae. Coroana cu aripi de erete / Nicolae Costenco. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995. – 32 p.
Izvorâtă dintr-un destin neordinar, poezia lui Nicolae Costenco nu înseamnă, reflex, şi o voit-explicită dezvăluire, la modul autobiografic exterior, a acestui destin, ci reprezintă expresia emotivă a unui spirit efervescent care – în pofida atâtor constrângeri şi privaţiuni – a rămas neabătut credincios aspiraţiilor întru sublim şi măreţie
                         Leo Butnaru
Coroana cu aripi de erete : versuri / Nicolae Costenco ; sel. : Leo Butnaru. – Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995. – 32 p. – (Poezii de duminică).
Imprimat în primăvara anului 1940 şi urmând să apară sub auspiciile editurii proprii a proaspăt înfiinţatei Societăţi a Scriitorilor din Basarabia, volumul Elegii păgâne a lui Nicolae Costenco, reprezintă un volum ce conţine câteva cicluri de versuri originale şi o serie de traduceri din lirica universală. Textele din volumul de faţă sunt reproduse din ediţiile anterioare. Pentru compartimentul Postume s-au selectat texte inedite din arhiva poetului.
Euritmii : [versuri] / Nicolae Costenco ; prez. grafică de S. Hămuraru. – Ch. : Lit. Artistică, 1980. – 185 p.
Euritmii
Ziua se scurtează, noaptea se lungeşte…
Frunze galbene pe furiş apar,
Sufletul de dor opărit tânjeşte.
Funia se strânge tot mai mult de par.
Tace chiriacul. L-a-nghiţit vreo cioară?
                            Dă năvală-n arbori un potop de ciori.
                                         Cât ai să mai porţi a dorului povară,
                                       Inimă? N-ai aripi, deci nu poţi să zbori.
Tace chiriacul. O, plăcere minimă!
Eşti lipsit şi de asta. Om nefericit.
Tace chiriacul, dar nu tace inima
Omului neliber de-a fi-ndrăgostit.
                      
Mugur, mugurel: [versuri] / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1967. – 339 p.
Sentimentală în măsura în care izvorăşte din emoţie, pasiune, raţională, uneori mai mult decât i-ar sta bine unui poet cu temperament sudic şi educat în spiritul folclorului nostru, însă de un raţionalism ce exprimă angajarea omul şi artistului în dezvăluirea problemelor complicate ale contemporaneităţii în necuntenă evoluţie, poezia lui Nicolae Costenco este în adevăr o casă mare, îmbietoare pentru orişicare îndrăgostit de cuvântul artistic.
Neamul : poeme şi poezii / Nicolae Costenco. – Ch. : Lumina, 1969. – 206 p. – (Bibl. şcolarului ; 19).
Poet de o mare originalitate, 
Nicolae Costenco nu numai că şi-a părăsit 
universul liric vechi,
 ci l-a extins şi i-a dat o rară frumuseţe.
                                                                    G. Chira
Povestea Vulturului : Memorii / Nicolae Costenco ; îngr. textului : Constantin Costenco, Vasile Malaneţchi ; notă asupra ed., postf. : Vasile Malaneţchi. – Ch. : ARC, 1998. – 230 p.
Pentru această carte a lui Nicolae Costenco ce apare la cinci ani de la trecerea lui în nefiinţă este valabilă, mai mult, poate, decât pentru oricare alta, observaţia făcută la 1623 de editorii scrierilor dramatice ale lui W. Shakespeare: „Ar fi fost, mărturisim, mult mai bine ca autorul însuşi să fi trăit pentru a putea să-şi dea la tipar operele şi să le supravegheze publicarea”.

Tărie : [versuri] / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1972. – 166 p.
                                  Ca omul să tacă e de ajuns
O palmă pe gură. Tăcere!…

Iar ei puşcărie de piatră mi-au pus

Pe gură. Şi toată Siberia!

                                                        22.VI.55

Urmaşilor : versuri / Nicolae Costenco ; il. de Eudochia Zavtur. – Ch. : Cartea Mold., 2007. – 256 p. – (Col. pentru elevi, studenţi).
„Poet de largă respiraţie lirică, autor de proze analitice, dramaturg, publicist şi traducător, Nicolae Costenco este unul din reprezentanţii de frunte ai literaturii moldoveneşti. Viaţa lui se contopeşte în temei cu etapele de devenire şi manifestare cărturară a intelectualului progresist, a creatorului legat de destinele poporului său”.
Vasile Badiu

Versuri / Nicolae Costenco. – Ch. : Cartea Mold., 1963. – 364 p.
Prezenta culegere de versuri este totalizarea unei experienţe poetice. Cititorul va face cunoştinţă cu o poezie axată pe lirism, pe confesiune, cu poeme pătrunse de un suflu epic autohton. Cartea cuprinde o categorie de poezii, pline de vigoare cetăţenească, care reflectă lumea creatoare.Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s