Andrei Vartic, Biblioteca "Onisifor Ghibu", expoziţie virtuală, In memoriam

Andrei Vartic – un dac, un luptător, un patriot ( 65 de ani de la naştere)

Andrei Vartic (21.10.1948, Dănceni, Chişinău – 03.06.2009, Chişinău).
 Publicist, eseist, editor, actor, regizor. A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică (1971).
Luptător pentru cauza românească. Publică primele eseuri în „Tinerimea Moldovei” (1974). Fondează Teatrul Poetic (1977), Fundaţia Culturală „Basarabia” şi Editura Basarabia (1991). Editează revistele: Quo Vadis, Fără machiaj, Dava International(2001), Masca (2003).
Înfiinţează Institutul civilizaţiei dacice din Chişinău. Elaborează Enciclopedia CD-ROM Dacian Civilization HighWay şi metodica cercetării multidisciplinare a civilizaţiei dacice. Participă la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale în probleme de informatică, filosofie, civilizaţie dacică. Publică articole şi studii în probleme economice, filozofice, informaţionale în publicaţii din R. Moldova, România, SUA, Rusia, Grecia, Olanda, Marea Britanie. Susţine la New York câteva conferinţe dacice (2000).Montează peste 50 de spectacole şi mono-spectacole la Teatrul Poetic, Filarmonică şi la televiziune.
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994). Decorat cu Medalia „Meritul civic”, Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2008), „Ordinul Republicii” (postmortem, 2010).
(Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia. 1812-2010, Ch., 2010, p. 555)
                                                                                                                                  Expoziţie virtuală
   Opera literară include peste 20 de ediţii. Primele lucrări au apărut în format de „Samizdat” deoarece nu erau avizate de instanţele de rigoare pentru a fi editate, tematica şi modalitatea de exprimare a autorului nefiind pe placul instanţelor decidente din acele timpuri:  Drum prin rime (1972); Pod peste fluviu (1973); Arta iubirii(1974), Scrisori din Bizanţ (1975); Ion (1976). Doar după anii ’90 au văzut lumina tiparului la edituri operele: Ospeţele nemuririi (1994), Catastrofa eliberării (1996), Paravanul dintre actor şi rol (1997), Magistralele tehnologice ale civilizaţiei dacice (1998), Purificarea Istoriei din Oglinda Scenei (2002), Întrebare cu privire la paleoinformatică(2006), Cealaltă Românie (2007), Timpul lui Eminescu, (2009), Codul de la Voroneţ (2009), Pendulul de la Miezul nopţi i(2009).
Prezentăm unele ediţii din colecţiile Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, Bibliotecii Centrale „B. P. Hasdeu” şi Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Cogălniceanu” (în ordinea cronologică a apariţiilor editoriale).
Vartic, Andrei. Fierul-Piatra, Dacii-Timpul : Raport pentru Institutul Civilizaţiei Dacice / Andrei Vartic. – Ch. : Ed. Basarabia, 1997. – 80 p.

    Volumul include informaţii despre cercetările ce au contribuit la descoperirea unor locuri istorice importante din trecutul nostru. Cartea se deschide cu un cuvânt introductiv semnat de Ion Glodariu. De asemenea, mai este prezentată o anexă care include proiectul unui program de cercetare a vestigiilor civilizaţiei dacice cu metode ştiinţifice moderne.
Vartic, Andrei.  Paravanul dintre actor şi rol  : Scrisori către un şcolar în arta teatrului / Andrei Vartic. – Ed. a 2-a. – Ch. : Ed. Basarabia, 1997. – 102 p.


         Ediţia a apărut în variantă „Samizdat”, în anul 1982, fără nici o perspectivă de oficializare. Abia  în anul 1987 prezenta carte a fost discutată şi propusă unanim pentru publicare la Uniunea Scriitorilor din Moldova de către colegiul pentru dramaturgie, condus de regretatul Gheorghe Malarciuc, care a susţinut cu pasiune ideile şi stilul lucrării.
Vartic, Andrei.  Magistralele tehnologice ale civilizaţiei dacice./ Andrei Vartic. – Ch. : Ed. Basarabia, 1997. – 102 p.


      Cartea a apărut cu susţinerea Institutului Civilizaţiei Dacice. Volumul redă informaţii despre o civilizaţie extraordinară – civilizaţia dacilor care au locuit în Carpaţii româneşti.
Vartic, Andrei. Purificarea Istoriei din Oglinda Scenei : O mizanscenă de la 2002 în opera lui Ion Luca Caragiale / Andrei Vartic. – Ch. : Ed. Basarabia, 2002. – 136 p.


      A deschide în opera lui Ion Luca Caragiale din punctul de vedere al politicului sau a scrisului nu e aşa de greu. E un drum bătătorit. A intra acolo din punctul de vedere al mizanscenei e mai complicat din simplul motiv că drumul acesta a fost mai puţin încercat, şi nici nu se poate scrie uşor ca spuma de cuvinte despre mizanscenă, care este o acţiune curat teatrală ce cunoaşte sufletul spectatorilor mai mult ca tăcerile din cuvinte.
(Fragment)

Vartic, Andrei. Basarabia, rana de la hotarul de est / Andrei Vartic. – Bacău : Vicovia, 2008. – 110 p. – (Contrast).

       90 de ani în urmă, la 27 martie 1918, prin votarea Actului Unirii de către Sfatul Ţării de la Chişinău, s-a declanşat fenomenul Marii Uniri a neamului românesc. La 27 august 1989, prin actele Marii Adunări  Naţionale de la Chişinău, la care a participat aproape un milion de oameni, românii din Basarabia au declanşat alt fenomen măreţ al istoriei noastre recente – căderea comunismului în ţinuturile locuite de românii aflaţi în spaţii statale diferite după reîmpărţirea Europei de către cele mai criminale regimuri din secolul XX, cel mai comunist şi nazist. În ce măsură aceste două evenimente au ajutat poporului român să reziste la teroarea istoriei sale, aplicată la cel mai instabil hotar al Europei? Ce lecţii au atras oamenii politici, intelectualii, oamenii de afaceri şi întregul popor român de peste 30 de milioane, din trecutele învăţăminte ale istoriei?
 (Postfaţă)
Vartic, Andrei. Timpul lui Eminescu  / Andrei Vartic. – Bacău : Vicovia, 2008. – 110 p.


     Doina, Căluşarii sau Eminescu, expresii arhetipale ale acestei lucrări, reprezintă dulcele antologic al fiinţei noastre, româneşti, pe harta schimbătoare a lumii.
  
Vartic, Andrei. Pendulul de la miezul nopţii : O experienţă publicistică basarabeană din anii 2006 şi 2007 / Andrei Vartic. – Bacău : Vicovia, 2010. – 348 p. 

     Cartea propusă cititorilor este despre trecutele şi actualele chinuri (nu suferinţe şi chinuri) fizice şi spirituale ale neamului românesc din Basarabia.
Unele capitolele ale acestei cărţi – zile grele, dar şi luminoase ale Basarabiei din anii 2006 şi 2007 – s-au tipărit sub forma unor articole în presa scrisă sau pe Internet, altele au fost comunicări la diverse manifestări ştiinţifice şi culturale, altele au fost subiectul unor discursuri la mitingurile anticomuniste din Basarabia (unde autorul este prezent încă din 1987, ba chiar din 1966, cum demonstrează o notă de la securitate iscălită de directoarea lui de şcoală, pe care autorul a văzut-o cu ochii lui în martie 1971, drept că în mâinile unui maior Mămăligă).
Altele, cele mai multe, sunt simple note de companie scrise în veghea (autorului) atunci când în clopotul de aramă se bate miezul nopţii. Toate, însă, au calitate de a fi scrise sub bătaia pendulului care ne trece fiinţa dintr-o zi în alta şi care, oricât de tare ar vrea omul, nu stă în echilibru vertical,, ci în cel de pendulare şi încă în limitele unor reguli de amplitudine, de rază de cerc, de rupere a aerului sau a câmpurilor gravitaţionale şi magneto – electrice, dar şi a altor încrengături ale fiinţării, care nu sunt ale omului.
Autorul a scris această carte aşa cum în timpurile vechi se scria un răboj, fără un plan anumit, după cum vin evenimentele peste om.
(Fragment din prefaţa cărţii)
                      
Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s