Biblioteca "Onisifor Ghibu", Ivan Pilchin, lansare de carte, Maria Pilchin

Lansare de carte

Apariţii editoriale valoroase

A devenit deja o frumoasă tradiţie a Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, când Sala Nuciferă se transformă într-o Agoră de prezentare / lansare de carte, precum a fost cea din 16 octombrie, când un trio-intelectual format din Ivan Pilchin, Maria Pilchin şi Natalia Grîu – Roşior au invitat profesori universitari şi şcolari, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi liceeni la o premieră de lansare a două manuale de Literatură Universală (ed. Tipografia Centrală, 2013 ) pentru clasele a XI-a şi a XII-a.
Majoritatea lucrărilor meritorii care se ocupă de Istoria Literaturii universale editate în acest spaţiu cultural românesc, îndeosebi cele cu caracter didactic (citeşte manuale!), se menţin foarte aproape de poziţiile/cuprinsul Istoriilor  …semnate de savanţii Ovidiu Drîmba şi Sergiu Pavlicenco în analiza operelor literare şi fenomenelor, fapt explicat în mare parte prin obligativitatea soluţiilor acestor Istorii oficiale pentru examene – fie liceale, fie universitare, de orice fel.
Volumele semnate/alcătuite de grupul de autori – Ivan Pilchin, Maria Pilchin (profesori universitari) şi Natalia Grîu-Roşior (profesor şcolar) diferă de precedentele manuale prin multe dintre ideile exprimate şi, chiar în mai mare măsură, prin structură, metodologie, selecţia autorilor şi operelor literare, prin diversitatea tematică, în mod deosebit este salutabilă includerea autorilor şi textelor postmoderniste (sic!).

Deşi atât unele opinii, cât şi sistematizarea materiei au mai fost întâlnite în alte manuale, este vorba, precum vedeţi, în primul rând în cărţile şi studiile din ultimele decenii, revederea şi reunirea lor, în cuprinsul propus de autorii noştri, într-o succesiune amplă şi coerentă ne justifică să apreciem că ne aflăm în faţa unei noi viziuni (sic!) asupra Istoriei Literaturii universale.


          Ineditul demers iese cu atât mai bine în relief în actualul peisaj de carte istorică  împestriţat de compilaţiile didactice de tot soiul, care îi exasperează pe specialişti şi îi dezorientează pe cei mai puţin avizaţi.
Cuvântul autorului (în cazul nostru al Autorilor) îl/îi avertizează pe liceeni: „Lectura cărţilor bune are mai multe motivaţii. Citim pentru că vrem să cunoaştem mai bine oamenii şi lumea din jur, pentru că vrem să ne înţelegem mai bine pe noi înşine şi pentru că avem nevoie de cunoştinţe sau experienţe pe care viaţa obişnuită nu ni le poate oferi. Dar adevărata motivaţie a lecturii o constituie nevoia unei plăceri intelectuale dificile, căutarea şi interpretarea unor sensuri sau adevăruri autentice şi valoroase.
Disciplina Literatura universală contribuie, într-o oarecare măsură, la toate acestea. Operele literare şi fenomenele literar-artistice din Antichitate şi până în epoca noastră, studiate în cadrul acestei discipline, oferă atât cunoştinţe şi atitudini, cât şi plăceri sau dificultăţi intelectuale.” (Literatura universală, manual pentru clasa a XI-a, autori Ivan Pilchin, Maria Pilchin, Natalia Grîu-Roşior; Tipografia Centrală, 2013) sau: „Comparând sau clasificând opere şi autori în cadrul temelor propuse, veţi descoperi cât de multe lucruri comune există în felul de a fi, de a simţi şi de a privi lumea de către civilizaţiile din trecut şi de a cea a oamenilor de azi. Vă veţi putea convinge că între literaturile, dar şi între culturile lumii, există o oarecare unitate în diversitate, bazată pe anumite atitudini sau valori spirituale constante şi universale.
Unul dintre obiectivele acestui manual de Literatură universală, dar şi al studiilor literare liceale, în general, este să deveniţi cititori competenţi, să fiţi capabili să înţelegeţi, să analizaţi şi să interpretaţi texte literare ce aparţin diferitor epoci, culturi sau curente literare. Nu mai puţin important este să vă dezvoltaţi în baza operelor studiate gândirea critică şi abilităţile de comunicare orală sau scrisă, să vă cultivaţi o anumită sensibilitate faţă de fenomenele artistice, să vă îmbogăţiţi experienţa estetică şi cea de viaţă, să descoperiţi spiritul culturii europene şi al celei universale, punându-le în corelaţie cu valorile naţionale.” (Literatura universală, manual pentru clasa a XII-a, autori Ivan Pilchin, Maria Pilchin, Natalia-Grîu Roşior; Tipografia Centrală, 2013).
Aşa cum menţionam anterior, structura acestor două manuale, tematica, scriitorii şi opera literară este prezentată concis şi coerent, în viziunea  proprie, dar şi cu referinţe la alte opinii. Sunt semnalate şi alte comentarii, la periodizare, autori, texte etc., luând în vizor şi notele altor specialişti în materie, dar comentate de alcătuitori.
Astfel se asigură fluenţa demonstraţiei, unitatea de concepţie asupra fenomenelor literare prezentate şi numărul rezonabil de pagini (puse, de regulă, de editori înaintea oricăror criterii de conţinut).
Doctrinar, autorii acestor manuale sunt post-structuralişti, care valorifică multe dintre achiziţiile acestor metode didactice şi ale altor curente derivate, pe care le integrează unei teorii preponderent tradiţionaliste, formulată însă în termeni frecvent inediţi. Fiecare dintre noutăţile conceptului acestor două manuale Literatura universală pentru clasele a XI-XII-a, ar merita un comentariu separat / autorii însăşi le semnalează deseori, indirect, lansat, argumentat sau acceptat, oferind o bogată şi variată, dar concentrată notă bibliografică. Spaţiul disponibil nu permite însă nici măcar menţionarea tuturor acestor noutăţi şi cu atât mai mult  discutarea lor, chiar selectivă. Trecerea acestora în revistă, în forma de mai sus, oferă o imagine sugestivă a gradului de originalitate a manualelor pe care le recenzăm. Astfel de lucrări vor revigora, credem, dezbaterile de specialitate în legătură cu diverse aspecte ale predării disciplinei Literatura universală, stimulând în acelaşi timp interesul şi profesorilor şcolari, şi al liceenilor pentru cunoaşterea unui alt mod de predare-studiere a Literaturii universale la nivel european.Vitalie Răilean, critic literar, dir. „Biblioteca Onisifor Ghibu”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s