Despre bibliotecă

Biblioteca „Onisifor Ghibu” este o filială a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, prima bibliotecă de carte românească din Chișinău. Este situată în centrul Chișinăului. Dispune de o colecție formată exclusiv din carte românească (transmisă de Biblioteca Metropolitană București), care mereu se completează cu ediții noi, în majoritate enciclopedice.

Biblioteca „Onisifor Ghibu” a fost deschisă la 15 ianuarie 1992. Ideea de prima bibliotecă de carte românească a venit de la Gheorghe Buluță, directorul Bibliotecii Metropolitane „Mihail Sadoveanu” din București, în 1990. Protocolul a fost semnat de primarul Chișinăului, Nicolae Costin, și primarul Bucureștilor, Ștefan Ciurel, și contrasemnat de directorii ambelor biblioteci, respectiv Gheorghe Buluță și Lidia Kulikovski. Pe parcursul anilor Biblioteca „O. Ghibu” a fost condusă de Romela Osoianu, Saida Oanță (interimar), Elena Vulpe (1994-2012) și Vitalie Răileanu (din 2012).

Colecția bibliotecii constituie peste 54 de mii de documente cu caracter enciclopedic și universal. Biblioteca beneficiază de donații de carte din partea unor organizații și autori autohtoni, care sunt protagoniștii unor activități organizate de bibliotecă. Biblioteca deține și o colecție digitală, formată din CD-uri, cărți și documente digitizate, site-uri.

Bibioteca oferă servicii tradiționale (împrumut / consultare, asistență informațională, prelungirea termenului de împrumut, rezervarea documentelor, activități culturale) și servicii moderne la necesitățile comunității. Biblioteca organizează numeroase activități, conferințe, simpozioane, mese rotunde, ateliere profesionale și de dezbateri, de creație, concursuri, zile și expoziții tematice, recitaluri, întâlniri și dialoguri cu personalități literare, politice, culturale, științifice, expoziții de carte, dar și de pictură, de fotografii, de documente. Tot aici funcționează laboratorul de cercetări literare și bibliografie „Onisifor Ghibu”.

Cărți realizate

 • Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare. Chișinău: Ed. Profesional Service SRL, 2011. 346 p.
 • Cerc în labirint: (idei și tendințe literare). Chișinău: Ed. Magna-Princeps SRL, 2011. 160 p.
 • Anatol Ciocanu și senectutea teiului. Chișinău: Ed. Profesional Service SRL, 2012. 252 p.
 • Melopee pentru început de mileniu trei (volum antologic). Chișinău: Ed. Notograf Prim, 2012. 100 p.
 • Academicianul Mihai Cimpoi – Savantul timpului prezent (exegeze literare). Chișinău: Ed. Viața arădească, 2012. 228 p.
 • Nina Corcinschi. Arcul voltaic: Textul ca lume (i)mediată. Chișinău: Ed. Notograf Prim, 2012. 146 p.
 • Vitalie Răileanu. Poeme și epistole în zbucium: (carte postumă). Chișinău : Ed. Notograf Prim, 2012. 200 p.
 • Vitalie Răileanu. Pavel Balmuș sau forța inepuizabilă a unui intelectual. Chișinău : Ed. Grafema Libris, 2013. 225 p.
 • Vitalie Răileanu. În dialog cu Omul și despre Om. Chișinău: Ed. Grafema Libris, 2013. 140 p.
 • Vitalie Răileanu. Petru Cărare ¬ scriitor nonconformist : (exegeze literare). Chișinău : Ed. S.n, 2013. 240 p.
 • Vitalie Răileanu. Alexandru Burlacu. Fascinația modelelor. Iași : Ed. Tipo Moldova, 2014. 481 p.
 • Vitalie Răileanu. Sergiu Pavlicencu. Cartea unui destin. Iași : Ed. Tipo Moldova, 2014. 409 p.
 • Vitalie Răileanu. Reversul ludic al (dia)criticului. Iași : Ed. Tipo Moldova, 2014. 190 p.
 • Vitalie Răileanu. Nicolae Bilețchi. Romanul și contemporaneitatea. Problema constituirii genului romanesc. Iași : Ed. TipoMoldova, 2015. 274 p;
 • Ion Ciocanu. În marginea și miezul poeziei. Iași : Ed. TipoMoldova, 2015. 348 p. ;
 • Ion Vatamanu. Umbre. Poetul și imperiul (poeme inedite). Iași : Ed. TipoMoldova, 2015. 84 p.;
 • Eugen Cioclea în dioptria criticii și studiilor literare. Chișinău: S.n., 2015. 212 p.
 • Nicolae Esinencu. Viața și opera literară (ca) într-o carte. Iași : Ed. TipoMoldova, 2016. 339 p.;
 • Ion Vatamanu – scriitor al existenței. București : Ed. Detectiv Literar, 2017. 358 p.